با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

«با دانشجو فراتر از درس کار کنید. با او ارتباط برقرار کنید؛ او را وادار به کار کنید و زمینه‌های تحقیقی را با او در میان بگذارید. مذاکره علمی بین استاد و دانشجو مطلب بسیار مهمّی است.» مقام معظم رهبری۱۳۸۱/۰۸/۲۲


قراری است بین اساتید و دانشجویان.
اینجا،محلی برای تفکر،تحقیق وتبادل نظرآزاد.
از ابتدای فلسفه تا اوج تربیت.
قرار ما اینجاست...

آخرین مطالب
آخرین نظرات

۷۷ مطلب با موضوع «گزارش جلسات» ثبت شده است

جلسات مطالعاتی گروه در سال95
با سلام
تاریخ و زمان جلسه: سه شنبه ها 10 تا 12 و 8 تا 10،
95/1/24 تا 95/12/10.

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: روسو از سال قبل مانده بود، از او گذشتیم و به هگل رسیدیم. پس از هگل، دمی با اندیشه یاسپرس همراه شدیم. فلسفه دیویی مقصد بعدی سیر مطالعاتی ما بود. کانت را هم پس از آن خواندیم. و من نمی توانم در برابر لذتی که از مطالعه اندیشه های کانت بردم، سکوت کنم. البته این یک سلیقه است. پس از کانت اما بنا به تشخیص اعضای جلسه، سیر مطالعات موضوعی شد: دیالکتیک در اندیشه های فلسفی، سعادت از منظر فلاسفه. در کنار مطالعات فلسفی، بحث های مختلفی در حوزه روش تحقیق که بیشتر معطوف به روش های تحقیق کیفی و همینطور انواع روش شناسی ها با نگاه های متفاوت بود نیز، انجام گرفت.

۰ نظر ۱۹ اسفند ۹۵ ، ۰۱:۵۱

چهل و یکمین جلسه مطالعاتی گروه در سال95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 10 دقیقه روز سه شنبه 10/ 12/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: مبحث سعادت در اندیشه های فلسفی و بحث روش تحقیق

سعادت از منظر

۰ نظر ۱۱ اسفند ۹۵ ، ۱۴:۵۷

چهلمین جلسه مطالعاتی گروه در سال95 

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 9:15 روز سه شنبه 03/ 12/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: مبحث سعادت در اندیشه های فلسفی روسو و لایب نیتس

روسو: از نظر او، منافع هرچه عمومی تر، استفاده از آن نیز بهتر و راحت تر است. و این همان عشق به همنوع است که جدا از عدالت نیست. رسو انسان و اراده او را آزاد میداند البته بدون دخل و تصرف در قوانین طبیعت. از نظر روسو سعادتی بالاتر از وصال حق نیست. او زندگی دنیوی را برای خود کافی میداند اما به زندگی اخروی و گرفتن پاداش امید دارد زیرا بعضی از انسانها تحمل رنج دنیوی که دربردارنده پاداش اخرویست را داشته اند.

۰ نظر ۰۳ اسفند ۹۵ ، ۱۷:۵۸

سی و نهمین جلسه مطالعاتی گروه در سال95 

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 9:10 روز سه شنبه 26/ 11/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: مبحث سعادت در اندیشه های فلسفی و بحث روش تحقیق

سعادت از منظر لاک، توماس هابز و بارکلی:

جان لاک: وی بنیان گذار لیبرالیسم است و نظریه لوح نانوشته و کاغذ سفیدی که داده های تجربی بر روی آن ثبت می گردد را مطرح می کند. او سرچشمه کلیه معرفت انسان را از ادراکات حسی می داند و می گوید شخصیت انسان از راه تجربه شکل می گیرد. مفاهیم بنیادین لیبرالیسم، مفاهیم حکومت بر پایه  آراء مردم و حقوق اساسی افراد، است.

۰ نظر ۲۷ بهمن ۹۵ ، ۰۷:۳۰

سی و هشتمین جلسه مطالعاتی گروه در سال95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 10 روز سه شنبه 12/ 11/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: مبحث سعادت در اندیشه های فلسفی و بحث روش تحقیق

سعادت از منظر افلوطین، آکوئیناس، بیکن و دکارت:

افلوطین: او به روح بیش از هر چیزی بها می دهد

۰ نظر ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۱۴:۳۸

سی و هفتمین جلسه مطالعاتی گروه در سال95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 10  روز سه شنبه 05/ 11/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: مبحث سعادت در اندیشه های فلسفی و تکمیل بحث روش تحقیق هفته گذشته

سعادت از منظر کلبیان، رواقیان و اپیکوریان و اوگوستینوس:

کلبیان: دیوجانس که از مهمترین کلبیان است و طرفدارانش به تمایزهای عالم توجه نداشتند.

۰ نظر ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۳۶

سی و ششمین جلسه مطالعاتی گروه در سال95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 10 دقیقه روز سه شنبه ۲۸/ 10/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: مبحث سعادت در اندیشه های فلسفی(ارسطو)

در ادامه مبحث سعادت، این جلسه سعادت از دیدگاه ارسطو بررسی شد. برای پی بردن به معنای سعادت و جایگاه آن در نظر ارسطو کتاب اخلاق نیکوماخس مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا خیر و مراتب خیر در نظر ارسطو مشخص می شود، عقیده عمومی بر این است که هر فن و هر تجسم علمی و نظری و و هر فعل، هر انتخاب معطوف به خیری است و به خیر گرایش دارد. پس برای تعیین راه وروش زندگی، شناسایی خیر دارای اهمیت است و باید غایت خیری که هدف ماست را بشناسیم تا بتوانیم به آسانی به آن برسیم.

۰ نظر ۲۹ دی ۹۵ ، ۲۳:۱۸

سی و پنجمین جلسه مطالعاتی گروه در سال95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 10 دقیقه روز سه شنبه 14/ 10/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: مبحث سعادت در اندیشه های فلسفی.

سعادت را اکثر لغت شناسان در لغت و اصطلاح، "خوشبختی و کامرانی" معنا کرده اند.

۰ نظر ۱۵ دی ۹۵ ، ۱۴:۱۰

سی و سومین جلسه مطالعاتی گروه در سال95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 9 تا 10 دقیقه روز سه شنبه 30/ 09/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی.

در ادامه بحث دیالکتیک در کتاب پل فولکیه از دیالکتیک ارسطو صحبت شد. دیالکتیک ارسطو به نظم درآوردن، نظم بخشیدن و گسترش دادن روش های مباحثه ای است که در کار افلاطون مطرح است.

۰ نظر ۰۱ دی ۹۵ ، ۱۲:۰۳

سی و دومین جلسه مطالعاتی گروه در سال95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 10 دقیقه روز سه شنبه 23/ 09/ 1395،

مکان جلسه: دفتر دکتر نوروزی در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی و بحث روش تحقیق.

در ابتدای بحث قسمتی از فصل اول کتاب پل فولکیه، ارائه شد. در بخش اول منشاء دیالکتیک در عصر فیلسوفان پیش از سقراط، بررسی شد. ارسطو ابداع دیالکتیک را به زنون ایلیایی، شاگرد پارمنیدس، نسبت می دهد. ایونی ها و ایلیایی ها قرن ششم قبل از میلاد شروع به ساختن دستگاه فکری منسجم کردند. ابتدا در سرزمین میله فیزیکدانان یا طبیعی دانان

۰ نظر ۲۴ آذر ۹۵ ، ۱۲:۱۷

سی و یکمین جلسه مطالعاتی گروه در سال95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 9 دقیقه روز سه شنبه 16/ 09/ 1395،

مکان جلسه: دفتر دکتر نوروزی در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

این جلسه حول محور نکات تربیتی چرخید. نکاتی همچون خودمحوری، انتقاد دیگران قبل از خود، اعتماد بیش از حد به افعال خود، اطمینان به رسیدن به رشد کافی و... مواردی بود که به آن اشاره شد. روز 16 آذر روزی بود که سه تن دانشجوی غیور در راه باورها و اعتقادات خود جان دادند. خواسته های خودخواهانه خود را کنار گذاشتند و چشم به منفعتی بزرگتر و عمومی تر دوختند. برای آن چه درست می پنداشتند جان دادند. اراده شان اراده باد نبود که هر سمتی وزید راه کج کنند و انگیزه فروکاهند. ولی اکنون همه چیز عوض شده، دیگر هیچ تعصبی در هیچ جایی دیده نمی شود و انگیزه های خودخواهانه و منفعت طلبانه شان بر هر ارزشی سایه افکنده است. از دانشجو بودن فقط نامش را بر داشتیم. در همه چیز فقط مدعی هستیم و به دیگران انتقاد می کنیم بدون این که گاهی انگشت های اشاره به سمت خودمان را ببینیم. هر از چند گاهی لازم است خود را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم تا شاید پیشرفتی حاصل شود. آدمی در هر مرحله از رشد متوقف نمی شود و هنوز برای رشد باید قدم های بسیاری بردارد و گاهی اعتماد بیش از حد به خود باعث می شود خود را بی نیاز از حرکت و رشد بداند. رشته فلسفه تعلیم و تربیت فقط یک رشته نیست بلکه یک رسالت است و ما مدعیان این عرصه چه در مقام دانشجو و چه در مقام استاد و مربیان حوزه تربیتی باید قبل از هر چیز خود را انتقاد کنیم و از خود شروع کنیم. برداشتن گام های اساسی از خود شخص و کم شدن ادعا و بیشتر شدن عمل، آغاز می شود. ظهور و بروز ما در گرو مدرک تحصیلیمان نیست بلکه در میزان شعور تحصیلیمان است.

التماس تفکر

با تشکر از زحمات دکتر نوروزی

 


۰ نظر ۱۷ آذر ۹۵ ، ۱۴:۵۲

سی اُمین جلسه مطالعاتی گروه در سال95

               جلــوه گاه رخ او دیده من تنــها نیست

                            ماه و خورشید هم این آینه می‌گردانند

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 9  روز سه شنبه 09/ 09/ 1395،

مکان جلسه:  گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: دیالکتیک در اندیشه های فلسفی و روش شناسی در تعلیم و تربیت اسلامی.

دیالکتیک در اندیشه های فلسفی:

"دیالکتیک هگلی و عرفان نظری": هگل و عرفان و اندیشه او زمینه سیاسی فاشیستها در اروپا شد و عرفان صدرایی نیز زمینه حکومت پس از انقلاب 57 در ایرن گشت

۰ نظر ۰۹ آذر ۹۵ ، ۲۲:۵۲

بیست و نهمین جلسه مطالعاتی گروه در سال95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 10 روز سه شنبه 02/ 09/ 1395،

مکان جلسه:  گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی.

پس از مطرح شدن پرسش و پاسخ تربیتی، در قسمتی از بحث به ارائه بخشی از کتاب "دیالکتیک" پل فولکیه(ترجمه مصطفی رحیمی) پرداخته شد. توجه تازه به اندیشه های هگل از یک سو و نوشته ها و تبلیغات مارکسیستی از سوی دیگر، در کار آن هستند که کلمه دیالکتیک را که تا دیروز جزو لغات فنی فلسفه بود، جزء لغات عادی روزانه در آورند. آندره لالاند در کتاب فرهنگ فنی و انتقادی فلسفه می گوید: « این کلمه چنان معانی مختلفی یافته است که نمی توان آن را در موردی به گونه ای به کار برد مگر این که به روشنی بگوییم که در کدام یک از معانی به کار رفته است.

۱ نظر ۰۳ آذر ۹۵ ، ۱۸:۵۲

بیست و هشتمین جلسه مطالعاتی گروه در سال95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 9 و 15 تا 10 و 15 دقیقه روز سه شنبه 18/ 08/ 1395،

مکان جلسه: سایت دکتری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: فلسفه کانت و مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی.

کانت

مفهوم آزادی که برای آمپریسم ها ایجاد تنگنا میکند، برای فیلسوفان نقد تحقیق در عمل بسیار راهگشاست زیرا راه تحققی جز حرکت در وادی خرد، ندارد. اصل های عملی در نظر کانت قضایایی هستند که بنیاد کلی تعیین اراده اند. این اصول بر پایه سوبژه که تنها برای هر فرد به طور خاص صادق است، قرار ندارد بلکه ابژکتیوند. یعنی این که برای هر باشنده خردمند از جهت خردمندی، صادق هستند. و همین نوع اصول آزاد از تجربه اند که لزوم عملی می یابند. وقتی اصلی از ساحت سوبژکتیوی به ساحت ابژکتیوی وارد می شود که ماده و موضوع اراده نباشد بلکه صوری و کلی باشد تا قابلیت قانون شدن یابد.

۰ نظر ۱۹ آبان ۹۵ ، ۰۱:۲۳
۰۶ آبان ۹۵ ، ۰۶:۰۰

بیست و ششمین جلسه گروه در سال 95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 9 و 30 دقیقه روز سه شنبه 04/ 08/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: نکته تربیتی(جنبه عاطفی)، ادامه تبیین اندیشه کانت

در بخش نکته تربیتی صحبت از ضعف جنبه های عاطفی شد و در این مورد نکته ای که عنوان شد بحث مشاهده، دقت، نگرش و غور در آدم های پیرامون و محیط اطراف، بود. انسان باید درک درستی از اطراف خود داشته باشد تا بتواند در حل چالش های زندگی خود نیز موفق باشد. این دقیق شدن در رفتار آدمی باعث می شود که آرامش برای خود و اطرافیان تا حدی ایجاد شود. نگرش دقیق باعث قضاوت دقیق تری می شود. نگرش نادرست به اطراف موجب گسترش آفت ها می شود و نتایج ناخوشایندی به همراه دارد و چالش های بعدی را به دنبال دارد. ما باید نسبت به مسائل زاویه های متعدد را در نظر بگیریم تا قضاوت های بهتری داشته باشیم.

در بخش دوم و بحث کانت قسمتی از ادامه کتاب دکتر نقیب زاده تحت عنوان فلسفه کانت بیداری از خواب دوگماتیسم، ارائه شد. این بخش از بحث حول محور بنیادگذاری متافیزیک اخلاق می چرخید. هدف کانت از بنیادگذاری متافیزیک اخلاق، جستن و استوار کردن برترین اصل اخلاق است و او این کار را در زمینه کتاب نقد خرد عملی در سه گام مطرح می کند:

  1. گذر از شناسایی عادی اخلاقی به شناسایی فلسفی

  2. گذر از فلسفه معمولی اخلاق به متافیزیک اخلاق

  3. گذر از متافیزیک اخلاق به نقد خرد ناب عملی

او تنها نیک مطلق را اراده نیک می داند و بیان می کند که تمام ویژگی های خوب و بخشش های طبیعت در صورت نبودن اراده نیک می تواند بد و زیان آور باشد. او اراده نیک را وابسته به نتیجه و سود و زیان نمی داند. او خرد را وسیله ای برای رسیدن به مقصد برتر و شریف تر می داند و برترین شرط می شمارد و همه هدف های جزئی انسان را تابع آن می داند. او روشنگری مفهوم اراده را لازم می داند البته معتقد است که نیاز به آموزش ندارد و فقط باید آن را روشن کرد. کانت از مفهوم نامشروط بودن به مفهوم تکلیف اخلاقی می رسد و تکلیف اخلاقی را از هر شرطی آزاد می داند و هدفی بیرون از خود ندارد و خود غایت است. کرداری نیک و از روی تکلیف اخلاقی است که هم مطابق با قانون اخلاقی باشد و هم برای احترام به این قانون صورت گیرد یعنی انگیزه کردار چیزی جز احترام به قانون اخلاقی نباشد. کانت می گوید:« چنان رفتار کن که بتوانی بخواهی اصل رفتار تو قانونی عمومی شود».

در جلسات بعدی تغییری در سیر ایجاد خواهد شد و مباحث فلسفی را به صورت موضوعی ادامه خواهیم داد و اولین مبحث دیالکتیک در مکتب ها و اندیشه های متفاوت خواهد بود.

با تشکر از حضور دوستان


۰ نظر ۰۵ آبان ۹۵ ، ۱۲:۴۶

بیست و پنجمین جلسه گروه در سال 95

با سلام و عرض خیر مقدم به دوستان جدید

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 9 و 40 دقیقه روز سه شنبه 27/ 07/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: نکته تربیتی(سکوت و یقین)، ادامه تبیین اندیشه کانت و ارائه بحث روش تحقیق در حوزه روش شناسی مطالعات علوم انسانی و...

نکته تربیتی:

در ادامه بررسی مؤلفه های تفکر به واکاوی تأثیر سکوت و یقین پرداخته شد. سکوت یکی از مؤلفه هاییست که در اکثر موارد نشان دهنده بالا رفتن میزان تفکر و نتیجتاً انجام کار مفید است. کسی که سکوت میکنند، بیشتر تأمل میکند و نتیجتاً بیشتر کار انجام میدهد و از ادعایی که عاری از عمل است، مبرا میشود. گفتنی است سکوت در جلسات قبلی نیز مورد واکاوی تفصیلی قرار گرفت. اما یقین که معمولاً با معرفت و علم همراه است و با عمل تو ام با سکوت همراه میگردد. یقین مرتبه ای بالاتر از ایمان دارد. لیکن باید راه رسیدن به آن را یافت. یقین یعنی تسلیم حقیقی بودن، که از راههای رسیدن به یقین، عبادت است."وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ"(99حجر) و این عبادت، در اصل به معنای عبادت و ذکر ظاهری تنها نیست بلکه یعنی هر کار که میکنیم، مبنایمان خدا باشد نه خودمان و تنها او را در تمام زندگیمان ببینیم.

۱ نظر ۲۸ مهر ۹۵ ، ۰۲:۴۴

بیست و چهارمین جلسه گروه در سال 95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 9 و 40 دقیقه روز سه شنبه 13/ 07/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: نکته تربیتی(رابطه هیجانات و تفکر)، ادامه تبیین اندیشه کانت و بررسی روش تحقیق زمینه ای.

نکته تربیتی

یکی از معدود فیلسوفانی که احساسات و هیجنات را نه تنها مقابل عقل قرار نمی دهد، بلکه آن را جزئی از عقل می شمرد، هیوم است. او معتقد است: ما به چیزی فکر می کنیم که احساسات ما بدان تمایل دارند. باید توجه داشت: گاهی عواطف و حب و بغض را پایه مهم در تصمیم گیری ها قرار می دهیم و عقل را تعطیل می کنیم که اصلاً خوب نیست. در قرآن نیز آمده است: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ»(8-مائده) ظلم انسانها نباید باعث شود که شما نیز ظلم کنید.

۰ نظر ۱۴ مهر ۹۵ ، ۱۲:۱۳

بیست و سومین جلسه گروه در سال 95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 9 و 40 دقیقه روز سه شنبه 06/ 07/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: نکته تربیتی، ادامه تبیین اندیشه کانت و بررسی روایی تحقیقات کیفی.

نکته تربیتی:

جلسات قبل راجع به اینکه در بحث تفکر، توجه به خود در جنبه شناختی مهم است، صحبت شد.  اما در لایه دوم بحث مذکور، نیازمند به این هستیم که به اعمال و رفتار دیگران نیز توجه کنیم تا زندگی سالم و شادی داشته باشیم! اینکه در روابط اجتماعی ما، کدام افراد و با چه کدهای رفتاری، مناسب و یا مخرب هستند؟

۰ نظر ۰۷ مهر ۹۵ ، ۱۳:۲۷

هجدهمین جلسه گروه در سال 95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 10 تا 12 روز سه شنبه 26/ 05/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

اعضای حاضر گروه: آقای دکتر نوروزی. همچنین خانم ها ساجده السادات رضوی زاده، کریمی، قاسمی و داوری.

موضوعات مورد بحث: کانت و روش تحقیق.

بخش اول: کانت

زندگی نامه: امانوئل کانت به سال ۱۷۲۴ در کونیگسبرگ، مرکز پروس شرقی، در خانواده‌ای متوسط و مسیحی از مذهب متقدسان لوتری زاده شد. اجدادش سالها پیش از تولد وی از اسکاتلند مهاجرت کرده بودند. پدرش زین‌ساز بود و خانوادهٔ او ۹ فرزند داشتند و کانت فرزند چهارم بود. در ۸ سالگی به اصرار پدر به دست کشیشی به دبیرستان مذهبی فردریک رفت و تا دانشگاه در این مدرسهٔ مذهبی درس خواند. در دانشگاه کونیکسبرگ به تحصیل فلسفه و ریاضیات پرداخت و پس از دانشگاه چند سال تدریس خصوصی می‌کرد. در این سِمت به شهریه‌ای که شاگردانش می‌پرداختند وابسته بود و گاهی مجبور می‌شد بخشی از کتاب‌هایش را برای جبران کسری عواید بفروشد. سر انجام در سال در ۱۷۷۰ به مقام استادی منطق و فلسفهٔ مابعدالطبیعه در دانشگاه کونیکسبرگ نائل شد.

۰ نظر ۲۷ مرداد ۹۵ ، ۱۹:۳۶