با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

«با دانشجو فراتر از درس کار کنید. با او ارتباط برقرار کنید؛ او را وادار به کار کنید و زمینه‌های تحقیقی را با او در میان بگذارید. مذاکره علمی بین استاد و دانشجو مطلب بسیار مهمّی است.» مقام معظم رهبری۱۳۸۱/۰۸/۲۲


قراری است بین اساتید و دانشجویان.
اینجا،محلی برای تفکر،تحقیق وتبادل نظرآزاد.
از ابتدای فلسفه تا اوج تربیت.
قرار ما اینجاست...

آخرین مطالب
آخرین نظرات
  • ۳۰ آبان ۹۶، ۰۸:۰۴ - پوریا قلعه
    ممنون

۲۱ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

بررسی تفسیر هایدگر از دیالکتیک افلاطون در «درسگفتار سوفسطایی افلاطون»

محمود نوالی،حسن فتحی، صدیقه موسی زاده نعلبند

نشریه علمی پژوهشی "تاریخ فلسفه"

تابستان 1393، شماره 17

تعداد صفحه: 25

دیالکتیک مفهومی بنیادین در اندیشه افلاطون و دارای معانی متکاملی است که بزعم افلاطون از طریق آن میتوان به تماشای حقیقت نشست. آنچه از محاورات افلاطون برمی آید این است که تفکر وی همیشه در راه است؛ در راه دستیابی به حقیقت. هر چند در برخی محاورات افلاطون از دیدار مثل سخن میگوید، امادر جاهای دیگر مدعی است که دیدار حقیقت فقط برای خدایان میسر است و بس و ما فقط میتوانیم دوستدار حقیقت و به بیان دیگر، در جستجو و در راه حقیقت باشیم. چنین به نظر میرسد که هایدگر در جستجوی حقیقت با افلاطون همرأی است؛ چرا که او هم فلسفه اش را در راه بودن  و در راه حقیقت بودن  میداند. روش پدیدارشناسی وی و اعتقاد به اینکه هر لحظه حقیقت به نحوی بر ما آشکار میشود و تعریفش از حقیقت به مثابه گواه همین مطلب است.

۰ نظر ۳۰ آبان ۹۵ ، ۰۸:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/09/02، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی. 2- ارائه بحث روش تحقیق(روش شناسی تربیت اسلامی).

برای مطالعه منابع مرتبط میتوانید از منابع جلسه قبل، همچنین فایلها و لیست منبع شناسی ادامه همین مطلب استفاده کنید.

منتظر حضور عالمانه شما هستیم

۰ نظر ۲۹ آبان ۹۵ ، ۱۰:۵۵

"این راه‌پیمایی اربعین را می‌بینید؟ این حرکت عظیم میلیونی بین نجف و کربلا را؛
این حرکت اگر روزی با خطر هم همراه باشد، باز هم این شور و شوق خواهد بود.
این روحیه را باید نگه داشت؛ این ضامن بقای کشور است."
                                                                              مقام معظم رهبری 95/8/26

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشـــدم لایـــق دیـــدار، بــه هــم ریــخته ام...

۰ نظر ۲۸ آبان ۹۵ ، ۰۶:۰۰

http://s8.picofile.com/file/8273740968/6.jpg
 نظریه های ساختاری در پارادایم تعلیم و تربیت اسلامی

نویسنده: رحمت اله مرزوقی

نشر: انوار نور

تعداد صفحه: 344

قلمرو تعلیم و تربیت اسلامی، از جمله حوزه‌هایی است که از دیرباز تاکنون مورد توجه رهبران دینی، فیلسوفان مسلمان و اندیشمندان قـرار گرفته است. موضوعی که درباره آن کتب، رسائل و نوشته‌های فراوانی بالغ بر هزار جلد کتاب در عالم اسلامی به رشته تحریر درآمده است (رفیعی، 1377)، البته این موارد بدون ذکر مقاله‌ها، پایان نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی است. مضافاً به موارد مذکور می‌توان کتب، مقالات و پایان نامه‌های مکتوب به زبان‌هایی غیر از زبانهای فارسی و عربی نیز اضافه نمود. اما در عین حال به نظر می‌رسد که علی رغم کوشش‌های مذکور آنچـه تا حدود زیادی مغفول مانده است، عمدتاً فقدان وجود رویکردی تئوریک، نظام مند و همه جانبه و به ویژه با رویکردهای علمـی و تحقیقاتی در این قلمـرو مطالعاتی است. مشکلـی کـه همچنان نیز بر حوزه مطالعات و پژوهش‌های تعلیم و تربیت اسلامی سایه افکنده است.

۰ نظر ۲۵ آبان ۹۵ ، ۰۷:۰۰

 عاملیت انسان در رویکرد کیفی پژوهش

رضاعلی نوروزی، محمد بیدهندی

نشریه علمی پژوهشی"راهبرد"

بهار 1389، شماره 54

تعداد صفحه: 19

توجه به مباحث طرح شده در ر ویکردهای جدید پژوهش میتواند راهگشای مسائل و تنگناهای روششناسی به ویژه در قلمروی علوم انسانی باشد. یکی از تلاشهای انجام گرفته در راستای پاسخگویی به این نیاز، تبیین رویکردها و راهبردهای نمونه گیری و عملیات میدان در پژوهشهای کیفی است که به زعم نویسندگان، این تلاشها زمینه را برای اعمال بیشتر و برجست هتر عاملیت انسان در قلمروی پژوهش میگشاید و از این طریق زمینه را برای اصلاحات اساسیتر در قلمروی روشی مهیا میسازد. نقش فعال محقق در میدان تحقیق و اعمال نظر وی در بحث نمونه گیری از تفاوتهای اساسی تحقیقات کیفی با تحقیقات کمی است که یکی از مهمترین پیشفرضهای چنین رویکردی فضاسازی برای اعمال عاملیت محقق در میدان پژوهش است. به زعم نویسندگان، این مباحث میتواند برخی از  چالشها و تنگناهای روششناختی را حل نموده و زمینه را برای نوآوری و خلاقیت بیشتر و به تبع آن رشد و بالندگی علوم به ویژه علوم انسانی مهیا نماید.

۰ نظر ۲۳ آبان ۹۵ ، ۰۸:۰۰

"وَأَن لَیسَ لِلإِنسانِ إِلّا ما سَعىٰ"«۳۹نجم»

برای انسانهای بزرگ هیچ بن بستی وجود ندارد!
زیرا آنها بر این باورند که
یا راهی خواهند یافت
یا راهی خواهند ساخت

۰ نظر ۲۱ آبان ۹۵ ، ۰۶:۰۰

بیست و هشتمین جلسه مطالعاتی گروه در سال95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 9 و 15 تا 10 و 15 دقیقه روز سه شنبه 18/ 08/ 1395،

مکان جلسه: سایت دکتری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: فلسفه کانت و مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی.

کانت

مفهوم آزادی که برای آمپریسم ها ایجاد تنگنا میکند، برای فیلسوفان نقد تحقیق در عمل بسیار راهگشاست زیرا راه تحققی جز حرکت در وادی خرد، ندارد. اصل های عملی در نظر کانت قضایایی هستند که بنیاد کلی تعیین اراده اند. این اصول بر پایه سوبژه که تنها برای هر فرد به طور خاص صادق است، قرار ندارد بلکه ابژکتیوند. یعنی این که برای هر باشنده خردمند از جهت خردمندی، صادق هستند. و همین نوع اصول آزاد از تجربه اند که لزوم عملی می یابند. وقتی اصلی از ساحت سوبژکتیوی به ساحت ابژکتیوی وارد می شود که ماده و موضوع اراده نباشد بلکه صوری و کلی باشد تا قابلیت قانون شدن یابد.

۰ نظر ۱۹ آبان ۹۵ ، ۰۱:۲۳

طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی

نویسنده: جان‌دبلیو کرسول

مترجمان: علیرضا کیامنش، مریم دانای‌طوسی

نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبایی) چاپ دوم

تعداد صفحه: 420

  این کتاب در سه قسمت عمده برای رشته‌های روان‌شناسی، آموزش و پرورش، علوم اجتماعی و تحقیقات مدیریتی فراهم آمده است .نگارنده بدون توسل به ریاضیات، چندین مبحث مهم را که معمولا به شیوه ریاضی مطرح می‌شوند (نظیر : طرح‌های نامتعادل، طرح‌های غیر تصادفی، مدل‌سازی، واریانس، و رگرسیون چندگانه)، بررسی و تشریح می‌کند .عناوین قسمت‌های کتاب به این قرار است" : طرح و تحلیل آماری آزمایش‌های پایه‌ای "(مروری بر مفاهیم و روش‌ها، طرح گروه‌های مستقل تک عاملی، طرح اندازه‌های تکرار شده یک عاملی و دو عاملی، و مقابله‌ها و مقایسه‌ها میان میانگین‌ها)، طرح‌های نامتعادل، غیر تصادفی و پیمایشی "و "تحلیل طرح‌های آزمایشی دیگر. در پایان کتاب، مثال‌ها، تمرین‌ها و برخی جداول آماری (مثلا مقادیر بحران) به چاپ رسیده است.

۰ نظر ۱۸ آبان ۹۵ ، ۰۷:۰۰

اصول اخلاقی پژوهش از منظر نهج البلاغه

منیره عابدی، احمدرضا نصراصفهانی

فصلنامه علمی پژوهشی "مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی"

سال هجدهم، شمارة دوم / تابستان 1393

تعداد صفحه: 16

این پژوهش با مبنا قرار دادن نهج البلاغه به دنبال دستیابی به اصول اخلاقی پژوهش بود. به این منظور، از روش پدیدارشناسی بهره گرفته شد که روشی است برای درک بهتر پدیده ها از طریق بررسی عمیق آنها. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از الگوی هفت مرحله ای کلایزی بهره گرفته شد. بر این اساس، می توان اصول اخلاقی پژوهش را در سه مرحلۀ قبل از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا مورد بررسی قرار داد. قبل از اجرای تحقیق، در درجۀ اول، اصول اخلاقی مربوط به انتخاب موضوع مطرح می شوند که عبارتند از: قابلیت بررسی(پرهیز از پرداختن به اموری که از حیطۀ درک و فهم انسان خارج است)، سودمندی(ملاک برتری سخن و مفید بودن علم)، دانش و توانمندی(وظیفۀ اخلاقی واجدان دانش و توانمندی در یک حیطه،به پرداختن به آن و منع اخلاقی فاقدین این دانش و توانمندی از پژوهش در آن حیطه)، علاوه بر انتخاب موضوع، تقسیم کار شایسته که مانع از سستی افراد و واگذاری کارها به یکدیگر می شود نیز از اهمیت برخوردار است.

۰ نظر ۱۶ آبان ۹۵ ، ۰۸:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/08/18، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در سه بخش خواهد بود: 1- ادامه تبیین اندیشه های کانت. 2- مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی. 3- ارائه بحث روش تحقیق در حوزه کیفی. در ادامه مقالاتی برای نمونه بارگذاری شده است.

دریافت(بخش فلسفی)

دریافت(بخش فلسفی)

دریافت(بخش فلسفی)

دریافت(بخش فلسفی)

دریافت(بخش فلسفی)

دریافت(بخش روش تحقیق)

منتظر حضور عالمانه شما هستیم

۰ نظر ۱۵ آبان ۹۵ ، ۰۶:۰۰


۰ نظر ۱۴ آبان ۹۵ ، ۰۶:۰۰

بیست و هفتمین جلسه مطالعاتی گروه در سال95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 9 و 30 دقیقه روز سه شنبه 1۱/ 08/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی، فلسفه کانت و بحث تحلیل محتوای کیفی از منظر استقرایی و قیاسی. 

در بخش اول یعنی بررسی مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی

۱ نظر ۱۲ آبان ۹۵ ، ۱۱:۱۶

هابرماس و تعلیم و تربیت

نویسنده: رضا محمدی چابکی

نشر: مارون

تعداد صفحه: 146

هابرماس هر چند در حوزۀ تعلیم و تربیت نظریه‌پردازی نکرده است اما تربیت و نظام‌های وابسته به آن، به‌طور ضمنی اهمیت به‌سزا و بسیاری در نظام فکری او دارد تا جایی که وی در مواردی، تغییر نظام آموزشی را مهم‌تر از عمل سیاسی می‌داند.

۰ نظر ۱۱ آبان ۹۵ ، ۰۷:۰۰

مطالعۀ تطبیقی دوره‌های تربیت مربی برنامه «فلسفه برای کودکان»
در ایران و کشورهای پیشرو و ارائه الگوی مناسب برای ایران

مهرنوش هدایتی

دو فصلنامه علمی پژوهشی "تفکر و کودک"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

دوره 5، شماره 9، تابستان و پاییز 1393،

تعداد صفحه: 34

مقالة حاضر برگرفته از طرحی است که در سال 1392 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجرا شده است و به مطالعه دوره‌های تربیت مربی برنامه فلسفه برای کودکان در گروهی پژوهشی با همین عنوان و قیاس آن با دوره‌های مشابه در کشورهای پیشرو پرداخته است و با استناد به هفت معیارِ مرجعیت برگزاری دوره، شرایط پذیرش افراد، طول دوره، محتوای درسی، حوزه‌های موضوعی، الگوی نظری برنامه درسی و نحوة ارزیابی، بسته آموزشی جامعی ارائه می‌دهد.
در قلب برنامه فلسفه برای کودکان، آنگونه که متیو لیپمن عرضه کرده است، مواد درسی و معلمان متبحر قرار دارند. طبق نظر مدافعان و مبدعان این برنامه، رویکرد آموزشی فلسفه برای کودکان اجرایی نمی شود، مگر آنکه معلمانی مشتاق به پرسشگری و تفکر نقاد و خلاق آن را در کلاس های درس به اجرا گذارند.
طبق یافته های این مقاله، دوره تربیت مربی فبک باید این ویژگی ها را داشته باشد:

۰ نظر ۰۹ آبان ۹۵ ، ۰۸:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/08/11، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی. 2- ارائه بحث روش تحقیق در حوزه کیفی که در هفته گذشته فایل آن در وبلاگ بارگذاری شده است.

منتظر حضور عالمانه شما هستیم

۰ نظر ۰۸ آبان ۹۵ ، ۰۶:۰۰


«فَبَشِّر عِبادِ الّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أحْسَنَهُ أولئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللّهُ وأولئِکَ هُمْ أولُوا الألْبابِ»؛ (سوره زمر، آیات 17 و 18) «بندگانم را بشارت ده، آنانکه چون سخنی بشنوند به نیکوترین وجه عمل کنند، آنان هستند که خداوند به لطف خاصّ خود هدایتشان فرموده و هم آنان به حقیقت خردمندان عالمند».

۰ نظر ۰۷ آبان ۹۵ ، ۰۶:۰۰
۰۶ آبان ۹۵ ، ۰۶:۰۰

بیست و ششمین جلسه گروه در سال 95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 9 و 30 دقیقه روز سه شنبه 04/ 08/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: نکته تربیتی(جنبه عاطفی)، ادامه تبیین اندیشه کانت

در بخش نکته تربیتی صحبت از ضعف جنبه های عاطفی شد و در این مورد نکته ای که عنوان شد بحث مشاهده، دقت، نگرش و غور در آدم های پیرامون و محیط اطراف، بود. انسان باید درک درستی از اطراف خود داشته باشد تا بتواند در حل چالش های زندگی خود نیز موفق باشد. این دقیق شدن در رفتار آدمی باعث می شود که آرامش برای خود و اطرافیان تا حدی ایجاد شود. نگرش دقیق باعث قضاوت دقیق تری می شود. نگرش نادرست به اطراف موجب گسترش آفت ها می شود و نتایج ناخوشایندی به همراه دارد و چالش های بعدی را به دنبال دارد. ما باید نسبت به مسائل زاویه های متعدد را در نظر بگیریم تا قضاوت های بهتری داشته باشیم.

در بخش دوم و بحث کانت قسمتی از ادامه کتاب دکتر نقیب زاده تحت عنوان فلسفه کانت بیداری از خواب دوگماتیسم، ارائه شد. این بخش از بحث حول محور بنیادگذاری متافیزیک اخلاق می چرخید. هدف کانت از بنیادگذاری متافیزیک اخلاق، جستن و استوار کردن برترین اصل اخلاق است و او این کار را در زمینه کتاب نقد خرد عملی در سه گام مطرح می کند:

  1. گذر از شناسایی عادی اخلاقی به شناسایی فلسفی

  2. گذر از فلسفه معمولی اخلاق به متافیزیک اخلاق

  3. گذر از متافیزیک اخلاق به نقد خرد ناب عملی

او تنها نیک مطلق را اراده نیک می داند و بیان می کند که تمام ویژگی های خوب و بخشش های طبیعت در صورت نبودن اراده نیک می تواند بد و زیان آور باشد. او اراده نیک را وابسته به نتیجه و سود و زیان نمی داند. او خرد را وسیله ای برای رسیدن به مقصد برتر و شریف تر می داند و برترین شرط می شمارد و همه هدف های جزئی انسان را تابع آن می داند. او روشنگری مفهوم اراده را لازم می داند البته معتقد است که نیاز به آموزش ندارد و فقط باید آن را روشن کرد. کانت از مفهوم نامشروط بودن به مفهوم تکلیف اخلاقی می رسد و تکلیف اخلاقی را از هر شرطی آزاد می داند و هدفی بیرون از خود ندارد و خود غایت است. کرداری نیک و از روی تکلیف اخلاقی است که هم مطابق با قانون اخلاقی باشد و هم برای احترام به این قانون صورت گیرد یعنی انگیزه کردار چیزی جز احترام به قانون اخلاقی نباشد. کانت می گوید:« چنان رفتار کن که بتوانی بخواهی اصل رفتار تو قانونی عمومی شود».

در جلسات بعدی تغییری در سیر ایجاد خواهد شد و مباحث فلسفی را به صورت موضوعی ادامه خواهیم داد و اولین مبحث دیالکتیک در مکتب ها و اندیشه های متفاوت خواهد بود.

با تشکر از حضور دوستان


۰ نظر ۰۵ آبان ۹۵ ، ۱۲:۴۶

مبانی تربیت از دیدگاه قرآن

نویسنده: محمد بهشتی

نشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تعداد صفحه: 408

محمد بهشتی در مقدمه درباره هدف خود را از نگارش این کتاب که تحقیقات آن از سال 1378 تا 1386 به طول انجامیده، تبیین مبانی تربیت از منظر قرآن کریم بیان کرده و آورده است: کتاب مبانی تربیت از دیدگاه قرآن می‌کوشد نوع نگرش و رویکرد قرآن کریم درباره انسان، شئون وجودی و ویژگی‌های روانی او را که تأثیرگذار در تار و پود نظام تربیتی دینی است، بررسی کند؛ به عنوان مثال در این کتاب از ساحت‌های وجود انسان و زیرساخت‌های معرفت‌‌شناختی که تعلیم و تربیت بر آن‌ها استوار است نظیر امکان معرفت، ابزار معرفت، روش معرفت، و نیز مبانی نظیرمراتب هستی، ویژگی‌های نظام هستی، موجودات آسمانی و زمینی‌ تأثیرگذار بر انسان سخن گفته می شود.

۰ نظر ۰۴ آبان ۹۵ ، ۰۷:۰۰

نقد دیدگاه پدیدارشناسی در برنامه درسی
با شاخصهای مبانی فلسفی تربیت اسلامی

سید علی خالقی نژاد، حسن ملکی

نشریه علمی پژوهشی "پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی"

سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره 24 ، پاییز 1393

تعداد صفحه: 25

این مطالعه با استفاده از روش اسنادی  تحلیلی و با هدف نقد مبانی فلسفه پدیدارشناسی در برنامه درسی بر اساس شاخصهای مبانی فلسفی تربیت اسلامی صورت گرفته است. فرضیه های فلسفی به این دلیل که تعیین کننده جهتگیری نظام تعلیم و تربیت است، نقش اثرگذاری در تنظیم برنامه درسی یادگیرندگان در هر کشوری ایفا می کنند. یافته های این پژوهش بیان گر این است که جهت گیری دیدگاه پدیدارشناسی در مبانی فلسفی هستی شناختی، انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی دارای تفاوتهای زیاد و شباهتهای اندک با مبانی فلسفی تربیت اسلامی است. این دیدگاه در بعد هستی شناختی با رد وجود حقیقت کلی و محدود کردن حقیقت به آنچه شخص ادراک میکند با نگاه اسلامی، که در آن هستی متعلق به حقیقت کلی فرض میشود، تضاد کاملی دارد. در بعد معرفت شناسی نیز تأکید پدیدارشناسان بر شهود به عنوان ابزار قوی و به نوعی تنها ابزار دستیابی به ذات و درون هر چیزی و جایگاه ناچیز عقل در آن برای ادراک حقیقت از مواردی است که با جهتگیری تربیت اسلامی به معرفت متفاوت است. در نگاه تربیت اسلامی در بعد معرفتشناختی، اگر چه شهود به عنوان ابزار دستیابی به حقیقت به رسمیت شناخته شده و در میان فیلسوفان بزرگ ایرانی از قبیل ملاصدرا و سهروردی در قالب علم حضوری مورد کاوش فراوان قرار گرفته است در نگاه اسلامی شهود به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به معرفت پذیرفته شده است و به عنوان ادراکی بیواسطه از چیزی برای دستیابی و اتصال وجود آن به حقیقت هستی مورد تأیید قرار میگیرد. علاوه براین عقل، در بعد معرفت شناسی از جایگاه ویژه ای برای دستیابی به شناخت در تربیت اسلامی برخوردار است.

۰ نظر ۰۲ آبان ۹۵ ، ۰۸:۰۰