با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

«با دانشجو فراتر از درس کار کنید. با او ارتباط برقرار کنید؛ او را وادار به کار کنید و زمینه‌های تحقیقی را با او در میان بگذارید. مذاکره علمی بین استاد و دانشجو مطلب بسیار مهمّی است.» مقام معظم رهبری۱۳۸۱/۰۸/۲۲


قراری است بین اساتید و دانشجویان.
اینجا،محلی برای تفکر،تحقیق وتبادل نظرآزاد.
از ابتدای فلسفه تا اوج تربیت.
قرار ما اینجاست...

آخرین مطالب
آخرین نظرات
  • ۳۰ آبان ۹۶، ۰۸:۰۴ - پوریا قلعه
    ممنون


اولین جرقه تشکیل این گروه با اعلام همکاری استاد و وقت گذاری ایشان در تابستان سال گذشته رقم خورد. انجام مطالعات در موضوعاتی که در کلاسهای رسمی کمتر به آن پرداخته می شد.

اولین پیشنهاد، بررسی اندیشه های اندیشمندان فلسفی غرب بود. اندیشه های فیلسوفانی از نحله های مختلف فلسفی  مانند هابرماس، جان آستین،جان سرل، سوسور، هگل و اندیشه های از چین و هند و ایران باستان مطالعه شد. سپس بنا بر نیاز دانشجویان و ضعفی که در حوزه روش تحقیق در بعد نظری و عملی احساس می شد، به مطالعه این موضوع هم پرداخته شد. مباحثی حول روش تحقیق و بررسی روشهای قیاسی،پدیدارشناسی،تحلیل محتوای کمی و کیفی و فراتحلیل مطالعه شد و همچنین  در مورد خواستگاه نظری مباحث روش تحقیق با شروع از ارسطو و سپس هرشل، بیکن، حلقه وین،هرمنوتیک دریدا ،گادامر ، هایدگر و فوکو ، لاکاتوش، فایرابند به صورت اجمالی مطالعاتی صورت گرفت.

در طول این مدت اگر چه استقبال دانشجویان متفاوت بود، اما حضورثابت استاد و وقت گذاری ایشان در بین مشغله های زیاد خود، دلیل اصلی استمرار این گروه  خودجوش بود.

و هم اکنون در ادامه، این گروه سعی دارد با تلاشی متفاوت تر وارد حوزه های مختلف رشته فلسفه تعلیم و تربیت در عرصه نظر و عمل شود.

در حوزه هایی مانند فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، تربیت اسلامی و روش شناسی در فلسفه تعلیم و تربیت به بررسی دانش موجود در رشته و کشور و جهان با نگاه تحلیلی و انتقادی بپردازد.

این وبلاگ ضمن اطلاع رسانی از جلسات گروه، به ارائه محتواهایی مرتبط با رشته خواهد پرداخت و همچنین مباحثی را به بحث و نظر خواهد گذاشت.