با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

«با دانشجو فراتر از درس کار کنید. با او ارتباط برقرار کنید؛ او را وادار به کار کنید و زمینه‌های تحقیقی را با او در میان بگذارید. مذاکره علمی بین استاد و دانشجو مطلب بسیار مهمّی است.» مقام معظم رهبری۱۳۸۱/۰۸/۲۲


قراری است بین اساتید و دانشجویان.
اینجا،محلی برای تفکر،تحقیق وتبادل نظرآزاد.
از ابتدای فلسفه تا اوج تربیت.
قرار ما اینجاست...

آخرین مطالب
آخرین نظرات

بیست و ششمین جلسه گروه در سال 95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 9 و 30 دقیقه روز سه شنبه 04/ 08/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: نکته تربیتی(جنبه عاطفی)، ادامه تبیین اندیشه کانت

در بخش نکته تربیتی صحبت از ضعف جنبه های عاطفی شد و در این مورد نکته ای که عنوان شد بحث مشاهده، دقت، نگرش و غور در آدم های پیرامون و محیط اطراف، بود. انسان باید درک درستی از اطراف خود داشته باشد تا بتواند در حل چالش های زندگی خود نیز موفق باشد. این دقیق شدن در رفتار آدمی باعث می شود که آرامش برای خود و اطرافیان تا حدی ایجاد شود. نگرش دقیق باعث قضاوت دقیق تری می شود. نگرش نادرست به اطراف موجب گسترش آفت ها می شود و نتایج ناخوشایندی به همراه دارد و چالش های بعدی را به دنبال دارد. ما باید نسبت به مسائل زاویه های متعدد را در نظر بگیریم تا قضاوت های بهتری داشته باشیم.

در بخش دوم و بحث کانت قسمتی از ادامه کتاب دکتر نقیب زاده تحت عنوان فلسفه کانت بیداری از خواب دوگماتیسم، ارائه شد. این بخش از بحث حول محور بنیادگذاری متافیزیک اخلاق می چرخید. هدف کانت از بنیادگذاری متافیزیک اخلاق، جستن و استوار کردن برترین اصل اخلاق است و او این کار را در زمینه کتاب نقد خرد عملی در سه گام مطرح می کند:

  1. گذر از شناسایی عادی اخلاقی به شناسایی فلسفی

  2. گذر از فلسفه معمولی اخلاق به متافیزیک اخلاق

  3. گذر از متافیزیک اخلاق به نقد خرد ناب عملی

او تنها نیک مطلق را اراده نیک می داند و بیان می کند که تمام ویژگی های خوب و بخشش های طبیعت در صورت نبودن اراده نیک می تواند بد و زیان آور باشد. او اراده نیک را وابسته به نتیجه و سود و زیان نمی داند. او خرد را وسیله ای برای رسیدن به مقصد برتر و شریف تر می داند و برترین شرط می شمارد و همه هدف های جزئی انسان را تابع آن می داند. او روشنگری مفهوم اراده را لازم می داند البته معتقد است که نیاز به آموزش ندارد و فقط باید آن را روشن کرد. کانت از مفهوم نامشروط بودن به مفهوم تکلیف اخلاقی می رسد و تکلیف اخلاقی را از هر شرطی آزاد می داند و هدفی بیرون از خود ندارد و خود غایت است. کرداری نیک و از روی تکلیف اخلاقی است که هم مطابق با قانون اخلاقی باشد و هم برای احترام به این قانون صورت گیرد یعنی انگیزه کردار چیزی جز احترام به قانون اخلاقی نباشد. کانت می گوید:« چنان رفتار کن که بتوانی بخواهی اصل رفتار تو قانونی عمومی شود».

در جلسات بعدی تغییری در سیر ایجاد خواهد شد و مباحث فلسفی را به صورت موضوعی ادامه خواهیم داد و اولین مبحث دیالکتیک در مکتب ها و اندیشه های متفاوت خواهد بود.

با تشکر از حضور دوستان


۰ نظر ۰۵ آبان ۹۵ ، ۱۲:۴۶

مبانی تربیت از دیدگاه قرآن

نویسنده: محمد بهشتی

نشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تعداد صفحه: 408

محمد بهشتی در مقدمه درباره هدف خود را از نگارش این کتاب که تحقیقات آن از سال 1378 تا 1386 به طول انجامیده، تبیین مبانی تربیت از منظر قرآن کریم بیان کرده و آورده است: کتاب مبانی تربیت از دیدگاه قرآن می‌کوشد نوع نگرش و رویکرد قرآن کریم درباره انسان، شئون وجودی و ویژگی‌های روانی او را که تأثیرگذار در تار و پود نظام تربیتی دینی است، بررسی کند؛ به عنوان مثال در این کتاب از ساحت‌های وجود انسان و زیرساخت‌های معرفت‌‌شناختی که تعلیم و تربیت بر آن‌ها استوار است نظیر امکان معرفت، ابزار معرفت، روش معرفت، و نیز مبانی نظیرمراتب هستی، ویژگی‌های نظام هستی، موجودات آسمانی و زمینی‌ تأثیرگذار بر انسان سخن گفته می شود.

۰ نظر ۰۴ آبان ۹۵ ، ۰۷:۰۰

نقد دیدگاه پدیدارشناسی در برنامه درسی
با شاخصهای مبانی فلسفی تربیت اسلامی

سید علی خالقی نژاد، حسن ملکی

نشریه علمی پژوهشی "پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی"

سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره 24 ، پاییز 1393

تعداد صفحه: 25

این مطالعه با استفاده از روش اسنادی  تحلیلی و با هدف نقد مبانی فلسفه پدیدارشناسی در برنامه درسی بر اساس شاخصهای مبانی فلسفی تربیت اسلامی صورت گرفته است. فرضیه های فلسفی به این دلیل که تعیین کننده جهتگیری نظام تعلیم و تربیت است، نقش اثرگذاری در تنظیم برنامه درسی یادگیرندگان در هر کشوری ایفا می کنند. یافته های این پژوهش بیان گر این است که جهت گیری دیدگاه پدیدارشناسی در مبانی فلسفی هستی شناختی، انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی دارای تفاوتهای زیاد و شباهتهای اندک با مبانی فلسفی تربیت اسلامی است. این دیدگاه در بعد هستی شناختی با رد وجود حقیقت کلی و محدود کردن حقیقت به آنچه شخص ادراک میکند با نگاه اسلامی، که در آن هستی متعلق به حقیقت کلی فرض میشود، تضاد کاملی دارد. در بعد معرفت شناسی نیز تأکید پدیدارشناسان بر شهود به عنوان ابزار قوی و به نوعی تنها ابزار دستیابی به ذات و درون هر چیزی و جایگاه ناچیز عقل در آن برای ادراک حقیقت از مواردی است که با جهتگیری تربیت اسلامی به معرفت متفاوت است. در نگاه تربیت اسلامی در بعد معرفتشناختی، اگر چه شهود به عنوان ابزار دستیابی به حقیقت به رسمیت شناخته شده و در میان فیلسوفان بزرگ ایرانی از قبیل ملاصدرا و سهروردی در قالب علم حضوری مورد کاوش فراوان قرار گرفته است در نگاه اسلامی شهود به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به معرفت پذیرفته شده است و به عنوان ادراکی بیواسطه از چیزی برای دستیابی و اتصال وجود آن به حقیقت هستی مورد تأیید قرار میگیرد. علاوه براین عقل، در بعد معرفت شناسی از جایگاه ویژه ای برای دستیابی به شناخت در تربیت اسلامی برخوردار است.

۰ نظر ۰۲ آبان ۹۵ ، ۰۸:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/08/04، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- ادامه  تبیین اندیشه های کانت با محوریت کتاب فلسفه کانت بیداری از خواب دگماتیسم از صفحه 300 به بعد. 2- ارائه بحث روش تحقیق در دو حوزه روش شناسی دلالت پژوهی و روش کیفی.

منتظر حضور عالمانه شما هستیم

دریافت متن مقاله

دریافت متن مقاله۰ نظر ۰۱ آبان ۹۵ ، ۰۷:۰۰

زود قضاوت کردن...!

چـــنان کــن که می پســـندی با تـــو آن کـــنند...

۰ نظر ۳۰ مهر ۹۵ ، ۰۶:۰۰

بیست و پنجمین جلسه گروه در سال 95

با سلام و عرض خیر مقدم به دوستان جدید

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 9 و 40 دقیقه روز سه شنبه 27/ 07/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: نکته تربیتی(سکوت و یقین)، ادامه تبیین اندیشه کانت و ارائه بحث روش تحقیق در حوزه روش شناسی مطالعات علوم انسانی و...

نکته تربیتی:

در ادامه بررسی مؤلفه های تفکر به واکاوی تأثیر سکوت و یقین پرداخته شد. سکوت یکی از مؤلفه هاییست که در اکثر موارد نشان دهنده بالا رفتن میزان تفکر و نتیجتاً انجام کار مفید است. کسی که سکوت میکنند، بیشتر تأمل میکند و نتیجتاً بیشتر کار انجام میدهد و از ادعایی که عاری از عمل است، مبرا میشود. گفتنی است سکوت در جلسات قبلی نیز مورد واکاوی تفصیلی قرار گرفت. اما یقین که معمولاً با معرفت و علم همراه است و با عمل تو ام با سکوت همراه میگردد. یقین مرتبه ای بالاتر از ایمان دارد. لیکن باید راه رسیدن به آن را یافت. یقین یعنی تسلیم حقیقی بودن، که از راههای رسیدن به یقین، عبادت است."وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ"(99حجر) و این عبادت، در اصل به معنای عبادت و ذکر ظاهری تنها نیست بلکه یعنی هر کار که میکنیم، مبنایمان خدا باشد نه خودمان و تنها او را در تمام زندگیمان ببینیم.

۱ نظر ۲۸ مهر ۹۵ ، ۰۲:۴۴

درآمدی بر تربیت دینی بر اساس حکمت متعالیه

نویسنده: ابراهیم راستیان

نشر: دانشگاه امام صادق

تعداد صفحه: 275

کتاب تربیت دینی بر اساس حکمت متعالیه تالیف ابراهیم راستیان در مرداد ماه سال 1395 منتشر شد. همانطور که میدانیم اساس خلقت عالم بر تربیت انسان است و انسان‌ها عصاره همه موجودات هستند. حقیقت تربیت دینی چیزی جز یک سفر معنوی نیست که در این سفر، این عصاره در انسان بالفعل می‌شود و انسان به کمال نهایی خود که همان لقای الهی است، می رسد. این سفر معنوی، آگاهی‌ها و آمادگی‌هایی می‌طلبد؛ مرکب و راهنمایی می‌خواهد که بدون آنها اساساً تربیت دینی امکان پذیر نیست. در این کتاب نگارنده تلاش می‌کند که با نگاهی روشمند و نظمی منطقی، مبانی حکمی مرتبط با امر تربیت دینی را تبیین کند و بر اساس آن، به تقریر اصلی‌ترین مسائل تربیت دینی حول محور «معرفت النفس» بپردازد.

۰ نظر ۲۷ مهر ۹۵ ، ۰۷:۰۰

از پرسش های متخیلانه تا آفرینش های خلاقانه

نامدار ابراهیمی، محمود مهرمحمدی، سید مهدی سجادی، ابراهیم طلایی

مجله علمی پژوهشی "پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت"، مشهد

پاییز زمستان 1393 ، سال چهارم - شماره 8

تعداد صفحه: 21

هدف اصلی این پژوهش، تبیین و تشریح دو رویکرد تربیتی پرسش محور و پاسخ محور و پیامدهای این دو رویکرد بر رفتارهای متخیلانه و خلاقانه کودکان می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش توصیفی – تحلیلی بهره گرفته شد. یک محیط تربیتی پاسخ محور قدرت تخیل دانش آموزان را خشکانده و خلاقیت آن ها را زایل می سازد. اگر نظام های تربیتی علاقه مند به تقویت آفرینندگی دانش آموزان هستند، باید فرصت پرسشگری را برای دانش آموزان فراهم نمایند و آن ها را برای پرسیدن پرسش های متخیلانه تشویق و تحریک کنند. در واقع، خلاقیت در یک فضای پرسشگرانه شکوفا می شود نه در محیطی که تأکید بر پاسخ های مشخص، مهم‌ترین ویژگی آن است.

۰ نظر ۲۵ مهر ۹۵ ، ۰۸:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/07/27، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در سه بخش خواهد بود: نکته تربیتی، ادامه و جمع بندی تبیین اندیشه های کانت و ارائه بحث روش تحقیق در حوزه روش شناسی مطالعات علوم انسانی و...

دریافت متن مقاله

منتظر حضور عالمانه شما هستیم


۰ نظر ۲۴ مهر ۹۵ ، ۰۷:۰۰


۰ نظر ۲۳ مهر ۹۵ ، ۰۶:۰۰


دریافت مقاله غایت شناسی تربیتی امام حسین علیه السلام در جریان واقعه عاشورا

۰ نظر ۲۱ مهر ۹۵ ، ۰۶:۰۰

به مناسبت امروز:

کتاب امام حسین(ع) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

امام حسین(ع) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

نویسنده: علامه محمدتقی جعفری

نشر: مؤسسه نشر آثار علامه جعفری

تعداد صفحه: 630

به عقیدۀ کارشناسان و صاحب نظران ِ واقعۀ عاشورا، این کتاب را می توان در ردیف یکی از بهترین کتبی به شمار آورد که دربارۀ حادثۀ کربلا و شخصیت امام حسین(ع) منتشر شده است . کالبد شکافی ِ تاریخ نگاری امام حسین (ع) و تمرکز در سیر انسانی ِ حرکت عظیم ِ اباعبدالله(ع) از نگاه جامعه شناسی ، تکلیف گرایی ، حقوق بشر، زیبایی شناسی ، تعهدگرایی و ... گفتمان های جدیدی را سبب شده که به قلم استاد جعفری آغاز و پس از رحلت ، در ادامه با تدوین سخنرانی های ایشان تکمیل شده است. علامه جعفری دربارۀ انگیزه نگارش این کتاب فرمودند: «آرزوی قلبی‌ام از زمان طلبگی، نوشتن کتابی درباره شخصیت امام حسین علیه السلام بود».

۰ نظر ۲۰ مهر ۹۵ ، ۰۷:۰۰

تبیین رویکرد میان رشته ای از دیدگاه معرفت شناسی حکمت متعالیه

محسن ایمانی، خسرو باقری، علیرضا صادقزاده،کیانوش محمدی روزبهانی

نشریه علمی پژوهشی "پژوهشهای فلسفی"،دانشگاه تبریز

سال 5، پاییز و زمستان 90، شماره مسلسل 9.

تعداد صفحه: 25

این مقاله تلاشی در جهت تبیین رویکرد میان رشته ای از دیدگاه معرفت شناسی صدرایی است. در حال حاضر دو گرایش سیستمی تجربی و مسئله مدار از رایجترین تبیینهای میان رشته ای اند که از جهت طبیعتگرایی با یکدیگر پیوند عمیقی دارند. گرایش سیستمی تجربی که در واقع مبتنی بر اثباتگرایی است و بیشتر در علوم طبیعی مورد توجه است و نظریۀ سیستمی و پیچیدگی از مصادیق برجستۀ آنند. گرایش مسئله مدار که به عنوان مهمترین گرایش بیش از هر چیز مبتنی بر فلسفۀ نوعملگرایی است. اخیراً نیز شاهد ظهور میان رشتگی واقعگرا هستیم که آمیز های از سایر گرایش هاست و دارای تمایزات صریحی از فرضهای مابعد تجدد و نوعملگرایی است اما کماکان غلبه با گرایشهای نوعملگرایانه است.

۰ نظر ۱۸ مهر ۹۵ ، ۰۸:۳۷

گویا چرایی عاشورا هنوز بر ما ناپیداست...


خود را پیدا نمیکنیم؟!

۰ نظر ۱۶ مهر ۹۵ ، ۰۶:۰۰

بیست و چهارمین جلسه گروه در سال 95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 9 و 40 دقیقه روز سه شنبه 13/ 07/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: نکته تربیتی(رابطه هیجانات و تفکر)، ادامه تبیین اندیشه کانت و بررسی روش تحقیق زمینه ای.

نکته تربیتی

یکی از معدود فیلسوفانی که احساسات و هیجنات را نه تنها مقابل عقل قرار نمی دهد، بلکه آن را جزئی از عقل می شمرد، هیوم است. او معتقد است: ما به چیزی فکر می کنیم که احساسات ما بدان تمایل دارند. باید توجه داشت: گاهی عواطف و حب و بغض را پایه مهم در تصمیم گیری ها قرار می دهیم و عقل را تعطیل می کنیم که اصلاً خوب نیست. در قرآن نیز آمده است: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ»(8-مائده) ظلم انسانها نباید باعث شود که شما نیز ظلم کنید.

۰ نظر ۱۴ مهر ۹۵ ، ۱۲:۱۳

سیاستگذاری در آموزش و پرورش

نویسندگان: ناهید نادری, رضاعلی نوروزی, سیدعلی سیادت

نشر: آموخته / یار مانا

تعداد صفحه: 272

سیاستگذاران خبره و افراد تاثیرگذار در آموزش و پرورش چنانچه بخواهند انسان ها به صورت موفق و فعال در دهکده ی جهانی نقش آفرینی کنند، باید به یکپارچه سازی آموزش بپردازند و از رویکردی سیستمی و کل گرایانه در سیاستگذاری های خود استفاده کنند . نظام آموزشی می تواند بستر و زمینه ای برای ورود انسان های رشد یافته به جامعه باشد و کلاس های درس نیز می توانند محلی برای بررسی مشکلات و همچنین آزمایشگاهی مفید برای رسیدن به پیشرفت های فنی و عملی در جامعه ی جهانی باشند.

۰ نظر ۱۳ مهر ۹۵ ، ۰۷:۰۰

با سلام

جلسه بعدی گروه روز سه شنبه 1395/07/13، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در سه بخش خواهد بود: نکته تربیتی، ادامه تبیین اندیشه های کانت و ارائه بحث روش تحقیق در حوزه روش کیفی.

منتظر حضور عالمانه شما هستیم

۰ نظر ۱۰ مهر ۹۵ ، ۰۷:۰۰
کجایند مردان بی ادعا...؟!

شرمنده ایم! آخر شما مــرد عمــل بودید بدون ادعا

لیک ما را عملی نیست! شده ایم تنها؛ ادعـــــــــا

۰ نظر ۰۹ مهر ۹۵ ، ۰۶:۰۰

فراخوان ارسال مقاله نشریه «فلسفه برای کودکان و نوجوانان از منظر تربیت اسلامی»

لینک پایگاه اینترنتی مجله

۰ نظر ۰۸ مهر ۹۵ ، ۱۳:۲۴

بیست و سومین جلسه گروه در سال 95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 9 و 40 دقیقه روز سه شنبه 06/ 07/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: نکته تربیتی، ادامه تبیین اندیشه کانت و بررسی روایی تحقیقات کیفی.

نکته تربیتی:

جلسات قبل راجع به اینکه در بحث تفکر، توجه به خود در جنبه شناختی مهم است، صحبت شد.  اما در لایه دوم بحث مذکور، نیازمند به این هستیم که به اعمال و رفتار دیگران نیز توجه کنیم تا زندگی سالم و شادی داشته باشیم! اینکه در روابط اجتماعی ما، کدام افراد و با چه کدهای رفتاری، مناسب و یا مخرب هستند؟

۰ نظر ۰۷ مهر ۹۵ ، ۱۳:۲۷

مولفه ها و ویژگی های تعلیم و تربیت در مکتب انتقادی

نویسندگان: اکبر صالحی، سهیلا غلامی هره‌دشتی

نشر: ندای کارآفرین

تعداد صفحه: 128

کتاب حاضر در سال 1394، برای معرفی و تحلیل یکی از پربسامدترین نظریه‌های معاصر تعلیم و تربیت یعنی نظریۀ انتقادی و با هدف معرفی کامل نظریه‌پردازان این رویکرد در شش فصل به شرح زیر تدوین شده است:

۰ نظر ۰۶ مهر ۹۵ ، ۰۷:۰۰

با سلام

جلسه بعدی گروه روز سه شنبه 1395/07/06، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در سه بخش خواهد بود: نکته تربیتی، ادامه تبیین اندیشه های کانت و ارائه بحث روش تحقیق در حوزه روش کیفی.

منتظر حضور عالمانه شما هستیم

۱ نظر ۰۳ مهر ۹۵ ، ۰۶:۰۰


تو

همانی که

می اندیشی...


۰ نظر ۰۲ مهر ۹۵ ، ۰۶:۰۰

به مناسبت امروز:

کتاب سبک زندگی در آموزه های نهج البلاغه

سبک زندگی در آموزه های نهج البلاغه

نویسنده: حامد رستمی

نشر: معارف

تعداد صفحه: 272

این نوشتار محصول نکته‌برداری‌ها و تجارب ۱۰ ساله نگارنده طی دوران تحقیق و تدریس بوده و در سه بخش «کلیات»، «مبانی نظری سبک زندگی» و «منش‌ها و مهارت‌های سبک زندگی» سامان یافته است. در بخشی از این اثر آمده است:

۰ نظر ۳۰ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۰۰

  «اللهم اجعلنا من المتمسکین بولایه امیرالمومنین والائمه علیه السلام»

۰ نظر ۲۹ شهریور ۹۵ ، ۱۷:۰۰


۰ نظر ۲۶ شهریور ۹۵ ، ۰۶:۰۰

بیست و دومین جلسه گروه در سال 95

با سلام

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 10 روز سه شنبه 23/ 06/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

اعضای حاضر گروه: آقای دکتر نوروزی. همچنین خانم ها داوری و رضوی زاده.

موضوعات مورد بحث: نکته تربیتی و بحث فلسفی کانت.

در قسمت اول همراه با دکتر نوروزی به تکمیل نکته تربیتی مطرح شده در جلسه قبل در رابطه با تفکر، پرداختیم و در قسمت دوم به قسمت هایی از کتاب " فلسفه کانت، بیداری از خواب دگماتیسم" اشاره شد. و بحث تفکر همچنان ادامه دارد و بحث کانت را نیز در جلسات آینده جمع بندی و تکمیل خواهیم کرد.

۰ نظر ۲۴ شهریور ۹۵ ، ۱۹:۲۰

photo_2016-09-06_19-31-51

تعلیم و تربیت اقتصادی 1 و 2

نویسندگان: دکتر عادل پیغامی، دکتر مهدی طغیانی

نشر: دانشگاه امام صادق(ع)

تعداد صفحات:جلد اول: 366 و جلد دوم: 303

این دو کتاب مجموعاً هفت فصلی، حاصل ده ‌سال فعالیت مستمر نگارندگان در حوزه تعلیم و تربیت اقتصادی است که به‌ راستی می‌توان این مجلدات را گامی اولیه در مسیر تبیین سواد و تربیت اقتصادی مورد نیاز در اقتصاد مقاومتی دانست.

۰ نظر ۲۳ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۰۰

از امام صادق(ع) سؤال شد: عرفات را چرا عرفات نامیده‌اند؟ حضرت فرمود: «جبرئیل، حضرت ابراهیم را روز عرفه به این مکان(عرفات) آورد، چون ظهر فرا رسید، جبرئیل گفت: ای ابراهیم! به گناه خود اعتراف کن و مناسکت را بیاموز! چون جبرئیل گفت اعتراف کن! این سرزمین عرفات نامیده شد»(اصول کافی، ج 96، ص 259.)

عرفه، از «من عرفه نفسه، عرف ربّه»، جان می گیرد. پس ابتدا خود را بشناس. سپس از خویشتن بگذر و با اشتیاق به دیدار حق خو بگیر که دیدار لبخند شیرین یار، پاداش همین «اشتیاق و از خود گذشتن» است. و چه خوش نیایشی دارد بانوی آب و آیینه(س)، با خدای خویش: «خدایا! نگریستن به رویت و شوق دیدارت را از تو درخواست می‏کنم» (بحارالأنوار، ج ۹۴، ص ۲۲۵)


۰ نظر ۲۱ شهریور ۹۵ ، ۱۴:۰۰

با سلام

جلسه بعدی گروه روز سه شنبه 1395/06/23، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در سه بخش خواهد بود: نکته تربیتی، بحث فلسفی کانت و ارائه بحث روش تحقیق در حوزه روش کیفی.

منتظر حضور عالمانه شما هستیم

۰ نظر ۲۰ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۰۰