با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

«با دانشجو فراتر از درس کار کنید. با او ارتباط برقرار کنید؛ او را وادار به کار کنید و زمینه‌های تحقیقی را با او در میان بگذارید. مذاکره علمی بین استاد و دانشجو مطلب بسیار مهمّی است.» مقام معظم رهبری۱۳۸۱/۰۸/۲۲


قراری است بین اساتید و دانشجویان.
اینجا،محلی برای تفکر،تحقیق وتبادل نظرآزاد.
از ابتدای فلسفه تا اوج تربیت.
قرار ما اینجاست...

آخرین مطالب
آخرین نظرات
  • ۳۰ آبان ۹۶، ۰۸:۰۴ - پوریا قلعه
    ممنون

از آغاز تا کنون

پنجشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۶:۰۰ ق.ظ

با سلام بر آن شدیم تا گزارش تمامی مباحث طرح را در یادداشتی مجزا در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

+تاریخ فلسفه غرب

+گزارشی از اولین جلسه گروه در سال 94 - پیش سقراطیان  

+گزارش دومین جلسه مطالعاتی گروه در سال 94

+گزارش سومین جلسه گروه در سال 94

+گزارش جلسه چهارم اعضای گروه در سال 94 - سوفسطائیان

+گزارش جلسه گروه در پنجشنبه 17 اردیبهشت

+گزارش جلسه گروه در تاریخ 24 اردیبهشت - سقراط

+گزارش هفتمین جلسه گروه در پنجشنبه 31 اردیبهشت - کلبیان، رواقیان

+گزارش هشتمین جلسه گروه در پنجشنبه 7 خرداذ - افلاطون...

+گزارش نهمین جلسه گروه در پنجشنبه 21 خرداد

+برنامه گروه در پنجشنبه 28 خرداد

+گزارش دهمین جلسه گروه در تاریخ 28 خرداد

+گزارش یازدهمین جلسه گروه در سه شنبه دوم تیر

+گزارش دوازدهمین جلسه گروه در سه شنبه 9 تیر

+فایل خلاصه رساله های افلاطون

+گزارش سیزدهمین جلسه گروه در سه شنبه 16 تیر - ارسطو

+گزارش چهاردهمین جلسه گروه در 23 تیر

+گزارش پانزدهمین جلسه گروه در 30 تیر

+مقدمه ای بر علوم شناختی...

+گزارش جلسه شانزدهم

+گزارش جلسه هفدهم

+گزارش جلسه هجدهم

+خلاصه ای از کتاب اخلاق نیکوماخوس، سیاست و منطق ارسطو

+برنامه گروه در یکشنبه 18 مرداد - آگوستین

+گزارش جلسه نوزدهم

+گزارش جلسه بیست - افلوطین

+گزارش جلسه بیست و یکم

+گزارش جلسه بیست و دوم - اپیکوریان، کلبیان و رواقیان

+گزارش جلسه بیست و سوم - آکوییناس

+گزارش جلسه بیست و چهارم - بیکن

+گزارش جلسه بیست و پنحم گروه

+اطلاع رسانی جلسات گروه

+گزارش جلسه بیست و ششم سال 94 - دکارت

+گزارش جلسه بیست و هفتم

+گزارش جلسه بیست و هشتم

+گزارش جلسه بیست و نه - جان لاک

+گزارش جلسه سی ام

+برنامه گروه در یکشنبه 17 آبان - اسپینوزا

+گزارش جلسه سی و یکم

+گزارش جلسه32

+گزارش جلسه سی و سوم

+گزارش جلسه34

+گزارش جلسه سی و پنجم

+گزارش جلسه سی و ششم - لایب نیتس

+گزارش جلسه سی و هفتم

+گزارش جلسه سی و هشتم

+گزارش جلسه سی و نه - برکلی

+برنامه گروه در 13 دی 94

+گزارش جلسه چهلم

+گزارش جلسه چهل و یکم

+گزارش جلسه 42 گروه - هیوم

+گزارش جلسه 43 گروه

+گزارش جلسه 44 گروه - روسو

+گزارش جلسه 45 گروه

+گزارش جلسه 46 گروه

+گزارش آخرین جلسه گروه در سال 94

----------------------------------------------------------

+1-گزارش جلسات گروه در سال 95

+2-گزارش جلسات گروه - هگل

+3-گزارش جلسات گروه

+4-گزارش جلسات گروه

+5-گزارش جلسات گروه

+6-گزارش جلسات گروه

+7-گزارش جلسات گروه - یاسپرس

+8-گزارش جلسات گروه

+9-گزارش جلسات گروه

+10-گزارش جلسات گروه

+11_گزارش جلسات گروه

+12-گزارش جلسات گروه - دیویی

+13-گزارش جلسات گروه

+14-گزارش جلسات گروه

+15-گزارش جلسات گروه

+16-گزارش جلسات گروه

+17-گزارش جلسات گروه

+17/5-برنامه جلسات گروه - کانت

+18-گزارش جلسات گروه

+19-گزارش جلسات گروه

+20-گزارش جلسات گروه

+21-گزارش جلسات گروه

+22-گزارش جلسات گروه

+23-گزارش جلسات گروه

+24-گزارش جلسات گروه

+25-گزارش جلسات گروه

+26-گزارش جلسات گروه

+27-گزارش جلسات گروه - دیالکتیک

+28-گزارش جلسات گروه

+28/5- برنامه جلسات گروه

+29- گزارش جلسات گروه

+30- گزارش جلسات گروه

+32- گزارش جلسات گروه

+33- گزارش جلسات گروه

+34- گزارش جلسات گروه

+34/5- برنامه جلسات گروه - سعادت

+35- گزارش جلسات گروه

+36- گزارش جلسات گروه

+37- گزارش جلسات گروه

+38- گزارش جلسات گروه

+39- گزارش جلسات گروه

+40- گزارش جلسات گروه

+41- گزارش جلسات گروه

۹۵/۰۸/۰۶