با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

«با دانشجو فراتر از درس کار کنید. با او ارتباط برقرار کنید؛ او را وادار به کار کنید و زمینه‌های تحقیقی را با او در میان بگذارید. مذاکره علمی بین استاد و دانشجو مطلب بسیار مهمّی است.» مقام معظم رهبری۱۳۸۱/۰۸/۲۲


قراری است بین اساتید و دانشجویان.
اینجا،محلی برای تفکر،تحقیق وتبادل نظرآزاد.
از ابتدای فلسفه تا اوج تربیت.
قرار ما اینجاست...

آخرین مطالب
آخرین نظرات

۵۳ مطلب با موضوع «برنامه جلسات گروه» ثبت شده است

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/12/10، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- ادامه و جمع بندی مبحث سعادت در اندیشه های فلسفی(از پیش از سقراط تا امروز[اسپینوزا، هیوم، کانت و...]). 2- ارائه بحث روش تحقیق با محوریت مقاله ای که به پیوست اضافه می گردد.

حضور گرمتان را چشم به راهیم.

 دریافت فایل مقاله(روششناسی فلسفی ولفسون)

۰ نظر ۰۷ اسفند ۹۵ ، ۰۷:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/12/03، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- ادامه و جمع بندی مبحث سعادت در اندیشه های فلسفی(از پیش از سقراط تا امروز[هیوم، اسپینوزا، لایب نیتس و...]). 2- ارائه بحث روش تحقیق با محوریت مقاله ای که به پیوست اضافه می گردد.

حضور گرمتان را چشم به راهیم.

 دریافت فایل مقاله(روششناسی فلسفی ولفسون)

۰ نظر ۳۰ بهمن ۹۵ ، ۰۶:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/11/26، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- ادامه و جمع بندی مبحث سعادت در اندیشه های فلسفی(از پیش از سقراط تا امروز[لاک، اسپینوزا، توماس هابز و...]). 2- ارائه بحث روش تحقیق با محوریت یک مقاله ای که به پیوست اضافه می گردد.

حضور گرمتان را چشم در راهیم. 

دریافت فایل مقاله(نمونه گیری در پژوهشهای کیفی)

۰ نظر ۲۳ بهمن ۹۵ ، ۰۶:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/11/12، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- ادامه و جمع بندی مبحث سعادت در اندیشه های فلسفی(از پیش از سقراط تا امروز[افلوطین، بیکن، دکارت، آکوئیناس و...]). 2- ارائه بحث روش تحقیق با محوریت دو مقاله ای که به پیوست اضافه میگردد. همچنین با توجه به شروع ترم جدید و تغییر برنامه ها، در این جلسه در مورد تغییر و یا عدم تغییر زمان جلسات گفتگو میشود.

حضور حداکثری دانشجویان ارشد و دکتری جهت تعیین زمان جلسه را خواهانیم

دریافت فایل مقاله(نمونه گیری در پژوهشهای کیفی)

دریافت فایل مقاله(نوشتن به منزله روش تحقیق)

۰ نظر ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۰۷:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/11/05، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- ادامه و جمع بندی مبحث سعادت در اندیشه های فلسفی( از پیش از سقراط تا امروز). 2- ارائه بحث روش تحقیق

 همچنین، برای بحث روش تحقیق ، هنوز انواع روش های کیفی مطرح است.

 منتظر حضور گرم شما هستیم

۰ نظر ۰۲ بهمن ۹۵ ، ۰۶:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/10/28، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- ادامه مبحث سعادت در اندیشه های فلسفی( از پیش از سقراط تا امروز). 2- ارائه بحث روش تحقیق

برای آشنایی با تعدادی از منابع و دریافت برخی از آنها درباره سعادت و فضیلتهای اخلاقی، به قسمت ادامه مطلب در برنامه جلسات گروه هفته پیش مراجعه گردد. همچنین، برای بحث روش تحقیق می توان به فایل زیر رجوع کرد:

دریافت

 منتظر حضور گرم شما هستیم

۰ نظر ۲۵ دی ۹۵ ، ۰۶:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/10/14، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- مبحث سعادت در اندیشه های فلسفی( از پیش از سقراط تا امروز). 2- ارائه بحث روش تحقیق

برای آشنایی با تعدادی از منابع و دریافت برخی از آنها درباره سعادت و فضیلتهای اخلاقی، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. همچنین، برای بحث روش تحقیق می توان به فایل زیر رجوع کرد:

دریافت

 منتظر حضور گرم شما هستیم

۰ نظر ۱۱ دی ۹۵ ، ۰۶:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/09/30، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- ادامه مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی. 2- ارائه بحث روش تحقیق

برای بحث روش تحقیق می توان به فایل زیر رجوع کرد:

دریافت


در آخرین روز پاییز منتظر حضور گرم شما هستیم


۰ نظر ۲۷ آذر ۹۵ ، ۱۴:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/09/23، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- ادامه مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی. 2- ارائه بحث روش تحقیق

برای بحث روش تحقیق می توان به فایل زیر رجوع کرد:

دریافت


در این روزهای سرد پاییز منتظر حضور گرم شما هستیم


۰ نظر ۲۰ آذر ۹۵ ، ۰۶:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/09/09، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- ادامه مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی. 2- ارائه بحث روش تحقیق(روش شناسی تربیت اسلامی).

در این روزهای سرد پاییز منتظر حضور گرم شما هستیم

۰ نظر ۰۶ آذر ۹۵ ، ۰۶:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/09/02، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی. 2- ارائه بحث روش تحقیق(روش شناسی تربیت اسلامی).

برای مطالعه منابع مرتبط میتوانید از منابع جلسه قبل، همچنین فایلها و لیست منبع شناسی ادامه همین مطلب استفاده کنید.

منتظر حضور عالمانه شما هستیم

۰ نظر ۲۹ آبان ۹۵ ، ۱۰:۵۵

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/08/11، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- مبحث دیالکتیک در اندیشه های فلسفی. 2- ارائه بحث روش تحقیق در حوزه کیفی که در هفته گذشته فایل آن در وبلاگ بارگذاری شده است.

منتظر حضور عالمانه شما هستیم

۰ نظر ۰۸ آبان ۹۵ ، ۰۶:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/08/04، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در دو بخش خواهد بود: 1- ادامه  تبیین اندیشه های کانت با محوریت کتاب فلسفه کانت بیداری از خواب دگماتیسم از صفحه 300 به بعد. 2- ارائه بحث روش تحقیق در دو حوزه روش شناسی دلالت پژوهی و روش کیفی.

منتظر حضور عالمانه شما هستیم

دریافت متن مقاله

دریافت متن مقاله۰ نظر ۰۱ آبان ۹۵ ، ۰۷:۰۰

با سلام

جلسه این هفته گروه روز سه شنبه 1395/07/27، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در سه بخش خواهد بود: نکته تربیتی، ادامه و جمع بندی تبیین اندیشه های کانت و ارائه بحث روش تحقیق در حوزه روش شناسی مطالعات علوم انسانی و...

دریافت متن مقاله

منتظر حضور عالمانه شما هستیم


۰ نظر ۲۴ مهر ۹۵ ، ۰۷:۰۰

با سلام

جلسه بعدی گروه روز سه شنبه 1395/07/13، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در سه بخش خواهد بود: نکته تربیتی، ادامه تبیین اندیشه های کانت و ارائه بحث روش تحقیق در حوزه روش کیفی.

منتظر حضور عالمانه شما هستیم

۰ نظر ۱۰ مهر ۹۵ ، ۰۷:۰۰

با سلام

جلسه بعدی گروه روز سه شنبه 1395/06/23، ساعت 8 تا 10 در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در سه بخش خواهد بود: نکته تربیتی، بحث فلسفی کانت و ارائه بحث روش تحقیق در حوزه روش کیفی.

منتظر حضور عالمانه شما هستیم

۰ نظر ۲۰ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۰۰

با سلام

جلسه بعدی گروه روز سه شنبه 1395/04/22، ساعت 9 صبح در سایت دکترای گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این جلسه در سه بخش خواهد بود: نکته تربیتی، تبیین اندیشه جان دیویی و ارائه بحث روش تحقیق.

برای بحث روش تحقیق نیز مقاله با موضوع روش کیفی با رویکرد شی یه و شانون مورد مطالعه قرار گیرد.

در ادامه به عنوان نمونه مقاله ای متناسب با موضوع روش تحقیق برای مطالعه علاقه مندان قرار داده خواهد شد.


حضور به موقع و توام با آمادگی شما را چشم انتظاریم.

۲ نظر ۱۹ تیر ۹۵ ، ۰۷:۰۰

با سلام

جلسه بعدی گروه روز سه شنبه1395/04/01، ساعت8 صبح در سایت دکترای گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان و با ادامه بحث کارل یاسپرس برگزار خواهد شد.

این جلسه در سه بخش خواهد بود: نکته تربیتی، بحث یاسپرس، روش تحقیق

برای بحث روش تحقیق نیز مقاله با موضوع روش کلایزی که از روش های کیفی است، بررسی خواهد شد.

منتظر حضور گرمتان هستیم.

۰ نظر ۲۹ خرداد ۹۵ ، ۰۶:۰۰

سلام همراهان گرامی

جلسات مطالعاتی  دانشجویان با آقای دکتر نوروزی

شنبه 10 بهمن، ساعت 10 تا 12 تشکیل خواهد شد.

موضوع مطالعه این هفته: فلسفه هیوم

۰ نظر ۰۸ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۰۰

سی و نهمین جلسه مطالعاتی گروه

این جلسه با معرفی کتاب «مبادی علم انسانی» درآمدی بر فلسفه برکلی بود تا در جلسه بعد با تفصیل بیشتری در اندیشه های این فیلسوف ایده آلیست بحث گردد. در این کتاب برکلی اندیشه هایش را در سه بخش آورده است. برکلی در بخش اول به بیان آرائ و نظریات خویش می پردازد. بخش دوم به بیان نقد و جواب منتقدین بر اندیشه هایش و در بخش سوم آثار و نتایجی که از فلسفه اش بدست می آید را مطرح می کند.

نکته اصلی فلسفه برکلی این است که چیزی به نام ماده وجود ندارد.  همهء اشیاء و جهان پیرامون ما تنها ساخته و پرداخته ذهن ماست.  هرآنچه که ما احساس و ادراک میکنیم در واقع همان ایده های ذهنی خود ما هستند، وجود خارجی ندارند. در قسمتی از این کتاب آمده است:

«از آنجایی که هیچ تصوری بدون علت نمی‌تواند در ذهن به وجود آید بنابراین جوهری به نام روح سرچشمهٔ ایجاد این تصورات است. تصورات ممکن است حاصل ارادهٔ خود ما باشد مانند تصور درختی خیالی یا موجودی خیالی مانند سیمرغ. اما تصورات دیگری هم موجودند که حاصل ارادهٔ انسان نیستند و انسان نمی‌تواند مانع بروز آن در ذهن خود شود مانند درختی واقعی که مسئول ایجاد آن‌ها خداست. آنچه که درخت نخست را از درخت اخیر جدا می‌سازد وجود مادی و بیرون از ذهن دومی نیست بلکه وجه تمایز آن‌ها علتشان است که در مورد درختی که واقعی می‌نامیم علت خداست.»

۰ نظر ۱۴ دی ۹۴ ، ۱۱:۴۴