با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

«با دانشجو فراتر از درس کار کنید. با او ارتباط برقرار کنید؛ او را وادار به کار کنید و زمینه‌های تحقیقی را با او در میان بگذارید. مذاکره علمی بین استاد و دانشجو مطلب بسیار مهمّی است.» مقام معظم رهبری۱۳۸۱/۰۸/۲۲


قراری است بین اساتید و دانشجویان.
اینجا،محلی برای تفکر،تحقیق وتبادل نظرآزاد.
از ابتدای فلسفه تا اوج تربیت.
قرار ما اینجاست...

آخرین مطالب
آخرین نظرات
  • ۳۰ آبان ۹۶، ۰۸:۰۴ - پوریا قلعه
    ممنون
آقای دکتر نوروزی - عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 دوستان رشته فلسفه تعلیم و تربیت:
عابدی - دانشجوی دکتری
بدیعیان - دانشجوی دکتری
نادری - دانشجویی دکتری
هاشمی - دانشجوی دکتری
میرهادی- دانشجوی دکتری
کمالی- دانشجوی دکتری
عابدی - دانشجوی ارشد
رجبی - کارشناس ارشد
اسحاقیان - دانشجوی ارشد
فریدی زاد - دانشجوی ارشد
عسگری - دانشجوی ارشد
رضوی زاده - دانشجوی ارشد
خاقانی - دانشجوی ارشد
شریف- دانشجوی ارشد
کریمی- دانشجوی ارشد

اعضای سایر رشته ها:
داوری- دانشجوی دکتری ادبیات عرفانی