با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

«با دانشجو فراتر از درس کار کنید. با او ارتباط برقرار کنید؛ او را وادار به کار کنید و زمینه‌های تحقیقی را با او در میان بگذارید. مذاکره علمی بین استاد و دانشجو مطلب بسیار مهمّی است.» مقام معظم رهبری۱۳۸۱/۰۸/۲۲


قراری است بین اساتید و دانشجویان.
اینجا،محلی برای تفکر،تحقیق وتبادل نظرآزاد.
از ابتدای فلسفه تا اوج تربیت.
قرار ما اینجاست...

آخرین مطالب
آخرین نظرات
  • ۳۰ آبان ۹۶، ۰۸:۰۴ - پوریا قلعه
    ممنون

۱ مطلب با موضوع «روش تحقیق :: روش کمی» ثبت شده است

 فراتحلیل، تحلیل تحلیل هاست.

یکی از روش­های توصیفی است و عبارت است  از تحلیل آماری بسیاری از مطالعات و تحقیقات منفرد در حوزه ای معین به منظور ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آنها. در این روش، تحلیل ها و تحقیقاتی که درباره یک موضوع انجام شده است؛ گردآوری شده و مورد تحلیل مجدد قرار می گیرند.

در فراتحلیل تحقیقات موجود، تاکید بر ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آنها جهت استفاده علمی و کاربردی است. بنابراین فراتحلیل، مقایسه نتایج تحقیقات دیگران است. یعنی اینکه از تحقیقات و نتایج تحقیقات و تحلیل موجود، تحلیل دیگری عرضه کنیم.

در روش فراتحلیل سعی می شود یافته ها در قالب مفاهیم کمی و آماری قوی قرار داده شوند تا هماهنگی بیشتری در تحقیقات حاصل شود  یکی از مهمترین خدمات فراتحلیل این است که در این نوع تحقیقات نقاط قوت و ضعف تحقیقات انجام شده مشخص شده و از ناهماهنگی ها تا حدودی کاسته می شود.البته این روش در حوزه تحقیقات کیفی هم به کاربرد دارد.

توضیحات بیشتر را  می توانید در مقالات زیر دنبال کنید.

 فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهشهای گذشته -شمس السادات زاهدی و همکاردریافت 

 کاربرد فراتحلیل در تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری - مجتبی حبیبی -  دریافت
 رویکردی فراتحلیلی به نظریه های تربیت دینی - بختیار شعبانی ورکی- دریافت
 فراتحلیل: رویکردی به تلفیق و ارزشیابی پژوهش های علم اطلاعات و دانش شناسی- نورالله نصرالهی و همکاران- دریافت

 رویکرد فراتحلیلی: ظرفیتها و خلأها- دریافت
۳ نظر ۰۹ فروردين ۹۴ ، ۲۰:۰۰