با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

«با دانشجو فراتر از درس کار کنید. با او ارتباط برقرار کنید؛ او را وادار به کار کنید و زمینه‌های تحقیقی را با او در میان بگذارید. مذاکره علمی بین استاد و دانشجو مطلب بسیار مهمّی است.» مقام معظم رهبری۱۳۸۱/۰۸/۲۲


قراری است بین اساتید و دانشجویان.
اینجا،محلی برای تفکر،تحقیق وتبادل نظرآزاد.
از ابتدای فلسفه تا اوج تربیت.
قرار ما اینجاست...

آخرین مطالب
آخرین نظرات
  • ۳۰ آبان ۹۶، ۰۸:۰۴ - پوریا قلعه
    ممنون

۴۹ مطلب با موضوع «معرفی مقاله» ثبت شده است

بررسی وضعیت کمک طلبی پژوهشی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

نویسندگان: حسین کارشکی، طلیعه سعیدی، الهه حجازی

نشریه پژوهش های تربیتی ، سال 1396، شماره 2

تعداد صفحه: 18
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کمک طلبی پژوهشی در بین دانشجویان دختر و پسر گروه های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در دو مقطع ارشد و دکتری انجام شد. تعداد کل جامعه آماری برابر با 8637 دانشجو (5644 دانشجوی ارشد و 2993 دانشجوی دکتری) بود. نمونه 425 نفری به روش سهمیه ای بر اساس مقطع تحصیلی، جنسیت و دانشکده انتخاب شد. بدین منظور ابتدا نسبت دانشجویان دختر و پسر مقطع دکتری و کارشناسی ارشد هر دانشکده در جامعه مشخص گردید و متناسب با این نسبت، تعداد مورد نیاز برای هر دانشکده در نمونه هم محاسبه شد.

۰ نظر ۰۸ مهر ۹۷ ، ۰۸:۰۰

فراتحلیل اثربخشی ارزشیابی توصیفی بر ارتقای بازده­‌های یادگیری

نویسندگان: دکتر آمنه عالی، ریحانه مبارک قمصری

فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت، دوره 24 شماره 1

تعداد صفحه: 17

در دهه اخیر اجرای ارزشیابی توصیفی، به منزلۀ تغییری چشمگیر در نظام آموزشی، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده و تاکنون مطالعات بسیاری به منظور ارزیابی موفقیت این طرح نوین انجام گرفته و نتایج متنوع و گاه متضادی در این زمینه گزارش شده است. فراتحلیل حاضر برای دستیابی به نتیجه ای کلی و قضاوتی صحیح درباره میزان اثربخشی ارزشیابی توصیفی بر سه بازده اساسی یادگیری یعنی بازده‌­های شناختی، عاطفی و اجتماعی انجام گرفته است.

۰ نظر ۲۴ تیر ۹۷ ، ۰۸:۰۰
امکان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال براساس آموزه‌های اسلام (آیات و روایات)
نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی, فاطمه موحدی پارسا, بختیار شعبانی ورکی, خسرو باقری نوع پرست, علی همت بناری
دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی دوره (13), شماره (26), سال و ماه (2018-4)
تعداد صفحه: 17

تربیت اخلاقی به عنوان یکی از اجزای تربیت دینی در کنار تربیت اعتقادی و تربیت عبادی از همان ابتدای کودکی مطرح است، زیرا بنا بر استنادات ارائه شده مبنی بر تشکیک اراده و فهم در انسان، از همان آغازین لحظه های تولد، مراتبی از عمل اخلاقی در کودکان قابل درک و فهم است. هرچند این اعمال ممکن است در قالب آداب بیان نشده باشد، ولی از آنجا که ادب ناشی از اخلاق است، بنابراین تأدیب نه تنها مربوط به دوره اول زندگی نیست بلکه در همه مراحل زندگی وجود دارد و خود جزئی از تربیت اخلاقی است.
۰ نظر ۱۷ تیر ۹۷ ، ۱۲:۱۹

تنبیه کودک به منظور تربیت و تأدیب از منظر احادیث

دو فصلنامه آموزه های تربیتی قرآن و حدیث، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-92

مقاله پژوهشی

نویسندگان

عبدالجبار زرگوش نسب ؛ فرهاد جلیلیان

در چکیده این پژوهش این گونه عنوان می شود که، در پی آن است تا برداشتی نو از احادیث درباره‌ی تنبیه کودک، به‌منظور تربیت و تأدیب او ارائه دهد. احادیث مرتبط به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته­ای بر عدم مشروعیت تنبیه کودک دلالت دارند و دسته‌ی دیگر بر خلاف دسته‌ی اول، بر جواز و مشروعیت راهبرند. هر دو دسته از لحاظ دلالت و راه‌حل تعارض میان آن‌ها، بررسی می­‌شوند. بر مبنای آنچه از مفاهیم احادیث پیامبر (ص) و معصومین (ع) برمی‌آید، نباید به شخصیت کودک لطمه‌ای وارد شود؛ زیرا دارای عواطف لطیفی است که در بستر زمان گام­به‌گام شکل‌گرفته و به رشد می‌رسد. شکوفایی وی نیازمند محیط آموزش ‌و پرورش سالم و مناسب است. در دوران معاصر، با توجه به پیچیدگی جوامع بشری و افزایش جرائم و بزهکاری، لازم است برای تربیت کودکان، تنبیه مناسب با وضعیت روحی و عاطفی آنان و راهکارهایی مناسب از منظر احادیث به‌دست آورد. نوشتار حاضر با هدف بررسی تنبیه کودک از منظر احادیث به شیوه توصیفی_تحلیلی انجام گرفته است.


۰ نظر ۱۰ تیر ۹۷ ، ۰۹:۳۸
معرفی نظام آموزشیِ جامع نگر به منظور رشد علمیِ زنان مبتنی بر آموزه‌های اسلام
فاطمه نجاری, علی تقوی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

سال بیست و چهارم، شماره 31، تابستان 1395

تعداد صفحه: 24

در این نوشتار، این سؤال اساسی مطرح می شود که اگر نظام آموزشی منحصرا جنسیتی (سنتگرا) و نظام آموزشی آندروژنی (تجدد گرا) هر دو مردود است، نظام آموزشی جامع‌نگر و مطلوبی که مطابق با ساختار اسلامی ایرانی کشور ما باشد و موجبات دستیابی به پیشرفت را برای زنان جامعه فراهم آورد، چگونه نظامی خواهد بود؛ لذا به منظور ایجاد فهمی عمیق و جامع از نظریات متفاوت در زمینه رشد علمی زنان و دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پس از جمع‌آوری تعدادی از آثار و منابعِ نظریه‌پردازان در این حوزه به تحلیل مضمون این آثار پرداخته شده است.

۰ نظر ۰۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۸:۱۰

اخلاق از منظر هگل

مؤلف: آلن وود

مترجم: مهدی سلطانی گلزار

فصلنامه علامه

تعداد صفحات: 30صفحه

در چکیده

۰ نظر ۲۰ فروردين ۹۶ ، ۰۶:۰۰

تأملی بر جایگاه «انسان دوستی» در فلسفه تربیتی اسلام

نویسندگان: محمد حسین حیدری و ستاره موسوی

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دوره 7، شماره 15، زمستان 1391

تعداد صفحه: 19

در مقالة حاضر تلاش شده است که با بهره گیری از روش تحلیلی و با استناد به آیات و روایات مربوطه، دربارة موضوعاتی چون خاستگاه محبت در انسان، حدود و ثغور انسان دوستی در اسلام و انگیزه های حقیقی و غیر حقیقیِ انسان دوستی، به برخی نکات اصلی اشاره گردد تا بر اساس آن بتوان الگوی انسان دوستی اسلامی را به مثابه هدفی تربیتی مطرح نمود.

۰ نظر ۱۳ فروردين ۹۶ ، ۰۸:۰۰

متافیزیک و سیاست:

تمایز جامعه مدنی و دولت در فلسفه سیاسی هگل

غلامرضا تقوی

www.sid.ir

تعداد صفحات: 44 صفحه

به طور مختصر این مقاله رابطه متافیزیک و سیاست

۰ نظر ۰۶ فروردين ۹۶ ، ۰۸:۰۰
معرفی از: ساجده السادات رضوی زاده
کارشناس ارشد تاریخ فلسفه آموزش و پرورش

دکارت و نردبان معکوس
هم سخنی های فلسفه دکارت و اومانیسم رنسانس

نویسنده: حسینعلی رحمتی

فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه قم،

سال یازدهم، شماره اول.

تعداد صفحات: 26

در چکیده این پژوهش این گونه عنوان می شود که، بی تردید رنه دکارت، فیلسوف فرانسوی، یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین چهره ها نه تنها در فرآیند سیر تاریخی فلسفه غرب، که بر تمدن دوران جدید آن دیار است. از این رو، فهم فلسفه و تمدن نوین غرب بدون شناخت اندیشمندی چون او کامل نخواهد بود. از طرف دیگر، رنسانس نیز دوره نضج گرفتن مدرنیته غربی است و گوهر آن نیز انسان گرایی یا اومانیسم است.

۰ نظر ۲۲ اسفند ۹۵ ، ۰۸:۰۰

نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی

نویسندگان: محمدحسین خانی و محسن محمدی

مجله عملی پژوهشهای تربیتی

بهار و تابستان 1394 شماره 30

تعداد صفحه: 16

دانش آموزان، بخش عظیمی از جمعیت هر کشوری را تشکیل می دهند. درصد قابل توجهی از دانش آموزان، در دبستان مشغول تحصیل هستند. در مدرسه، دانش آموزان، برای به دست آوردن دانش و تکنولوژی مورد نیاز زندگی آینده، آماده می شوند. وقتی مدارس، آمادگی پرورش دادن دانش و تکنولوژی را در دانش آموزان ندارند و دانش آموزان با عدم موفقیت تحصیلی روبرو میشوند، اثرات مخرب و هزینه هایی برای جامعه به بار می آورد.

موضوع تفکیک یا مختلط بودن جنسیت در مدارس ابتدایی، اهمیت زیادی دارد.

۰ نظر ۱۵ اسفند ۹۵ ، ۰۸:۰۰

وجوه تربیتی مفهوم زیبایی در ترکیبات وصفی قرآن و دلالتهای آن در تعلیم و تربیت

نویسنده: ام البنین (فاطمه) حسین زاده، محمدرضا شرفی، فاطمه زیباکلام، خسرو باقری

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

سال بیستم، دوره جدید، شماره 17، زمستان 1391

تعداد صفحه: 21

هدف غایی تربیت در اسلام ربوبی شدن، خداگونگی یا تشبه به زیبایی مطلق است و به همین دلیل شناسایی مرزهای دقیق مفهوم زیبایی در تربیت اسلامی از اهمیتی بنیادین برخوردار است. تحلیل وجوه تربیتی مفهوم زیبایی در ترکیبات وصفی آیات قرآن به عنوان مستند ترین و متقن ترین متن دینی در اسلام، قدمی به سوی روشن نمودن هرچه بیشتر مسیر رسیدن به این هدف است؛ به این منظور از روش تحلیل مفهومی بر حسب سیاق، استفاده شده است.

۰ نظر ۰۸ اسفند ۹۵ ، ۰۸:۰۰

جایگاه فطرت در اندیشه تربیتی امام خمینی(ره)

نویسنده: محمد بهشتی

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395

تعداد صفحه: 17

ویژگی بارز اندیشه تربیتی امام خمینیe تربیت با محوریت فطرت است و بدین علت، در تبیین حقیقت و ماهیت تربیت اسلامی بر شکوفاسازی فطرت تأکید تام دارد و در این راستا، معنا و مفهوم، اقسام فطرت، خاستگاه فطریات و زوایا و ابعاد آن را تبیین کرده و به این نتیجه رسیده است که در وجود انسان یک سلسله ذاتیات و فطریات وجود دارد، اما تمام فطریات انسان را به دو فطرت عشق به کمال و فطرت گریز از نقص برمی‌گرداند.  هدف از پژوهش حاضر، بررسی این نکته کلیدی است که از نگاه امام خمینیe فطرت خاستگاه تعلیم و تربیت، اخلاق، دین، دینداری و هنر است و پایه و اساس تربیت بر فطرت استوار است و اصولاً معنا، مفهوم و حقیقت تربیت شکوفاسازی توانمندی‌ها و قابلیت‌های فطری است.

۰ نظر ۰۱ اسفند ۹۵ ، ۰۸:۰۰

آموزش فلسفی کودکان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی

نویسنده: هادی سلیمانی ابهری

مجله علمی پژوهشی پژوهش های فلسفی-کلامی دانشگاه قم

سال دهم پاییز 1387 شماره 1

تعداد صفحه: 20

دردو دهه اخیر، بعد از ورود مباحث اموزش فلسفی کودکان به عرصه مطالعات وپزوهشهای اهل نظر در ایران، بویژه با استقبالی که از رویکرد P4C (philosophy for children) به عمل آمد، تلاشهایی در تحلیل وبررسی ومعرفی وحتی اجرای آن به اشکال گوناگون، مانند ارائه مقالات در نشریات، تشکیل همایش ها و کارگاه های آموزشی، تالیف وترجمه کتب صورت گرفت. درسنوات اخیر این همت ها به سطحی رسیده است که برنامه ریزی درحد پذیرش دانشجودرسطحPHD برای آن صورت می گیرد . جای خالی بررسی نظرات لیپمن (بانی این نوع از آموزش درنیم قرن اخیر)، در مقایسه با نظام تعلیم وتربیت اسلامی، مارا برانگیخت تا با تاملی در آموزه های وحیانی، جایگاه آموزش تفکر خلاق وانتقادی درتعلیم وتعلم اسلامی را بازشناسی کنیم. در این بررسی ومقایسه، نزدیکی شیوه های تربیت دینی برای فراهم کردن بسترهای آموزش تفکر خلاق واکتشافی، با روش ها ودیدگاه های لیپمن (lipman ) آشکار گردیده است.

۰ نظر ۲۴ بهمن ۹۵ ، ۰۸:۰۰

تبیین و تحلیل ماهیت و کارکرد میان رشته ای فلسفه تعلیم و تربیت

نویسنده: سید مهدی سجادی  و سولماز نورآبادی

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

سال دوم بهار 1389 شماره 2

تعداد صفحه: 23

از مباحث مطرح در نظام های آموزشی، استفاده از «رویکرد میان رشته ای» است. مطالعات میان رشته ای خواهان تلفیق، ترکیب و تعامل میان دانش و مهارت ها در رشته های مختلف مرتبط است که به منظور افزایش درک و فهم ابعاد مختلف موضوعات مورد مطالعه، رشد توانایی تحلیل صحیح امور، توسعه تفکر انتقادی و قدرت خلاقیت و ...، استفاده از آن متداول شده است. از طرفی؛ فلسفه تعلیم و تربیت به منزله ی یکی از حوزه های معرفت بشری نیز با این مفاهیم سروکار دارد.

۰ نظر ۱۷ بهمن ۹۵ ، ۰۸:۰۰

فرا ـ فلسفه تربیت دینی

نویسنده: کیوان بلندهمتان؛ میرعبدالحسین نقیب‌زاده

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی

دوره 3، شماره 6، تابستان و پاییز 1387

تعداد صفحه: 18

پژوهش در هر حوزه‌ای نیازمند تأمل و دقت فراوان است. پژوهش در تربیت دینی از این قاعده مستثنی نیست. مهمترین تأمل لازم در این حوزه، اندیشه درخصوص رویکرد پژوهشی است. بخشی از این گونه اندیشه‌ورزی بر عهده «فراـ فلسفه تربیت دینی» است؛ بحثی درجة دوم درخصوص ماهیت و قلمرو تربیت دینی. در این راستا، این نوشتار درصدد است تا با تعیین حوزه‌های مختلف تربیت دینی، رویکردهای پژوهشی هریک را بررسی کند تا پژوهشگران این حوزه، با دقت بیشتر به کاوش در آن بپردازند.

نویسنده مقاله خود هدف از تقریر این مقاله را در قالب دو نکته  بیان می دارد:

۰ نظر ۱۰ بهمن ۹۵ ، ۰۸:۰۰

کارپوشه الکترونیکی: ابزاری برای بهبود باورهای انگیزشی دانشجویان

نویسندگان: علی دانا، نسرین ترک و عیسی رضایی

فصلنامه علمی پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

دوره 6، شماره 1، پاییز 94

تعداد صفحه: 16

در قرن اخیر، علم و فن آوری به طور روزافزونی در حاد پیشرفت و تحول است و روزبه روز بر پیچیدگی محیط زندگی انسان افزودن می شود. برای همین ضروری است انسان برای برخورد مناسب با این، محیط پویا و کنترل عوامل مؤثر بر آن چارن ای بیندیشد و راهبردهایی ابداع کند تا به هدف خود برسد.
پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای انگیزشی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود.

۰ نظر ۰۳ بهمن ۹۵ ، ۰۸:۰۰
بررسی چارچوب مفهومی حقوق تربیتی کودک
نویسندگان:معصومه امیری، یحیی قائدی، سعید ضرغامی، غلامرضا حاجی حسین نژاد.
مجله علمی پژوهشی  "پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت"
دوره 1، شماره دوم، زمستان 1393
تعداد صفحه: 16
تلقی سنتی از کودکان هرگز اینطور نبوده که آنها را بعنوان افرادی صاحب حقوق مورد توجه قرار دهند، بلکه تلقی موجود این است که به کودکان به عنوان موجوداتی که باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند نگاه شود. تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد بهطور مؤثر و مناسبی مفهوم کودک و حقوق او را، از حاشیه تفکر ملی و بین المللی به مرکز این تفکرات کشاند. این تغییرات منجر به تغییر نگرش و ادراک این پرسش شد که واقعاً یک کودک کیست؟
هدف اصلی این پژوهش بررسی چارچوب مفهومی حقوق تربیتی کودک است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی بهره گرفته شده است. مبنای اصلی برای این تحلیل کنوانسیون حقوق کودک و بندهای مرتبط این کنوانسیون با حقوق تربیتی کودک به صورت مبنا در نظر گرفته شد.
۰ نظر ۲۶ دی ۹۵ ، ۰۸:۰۰

مبانی و اصول اخلاق اسلامی: ارتباط معلم با دانش آموزان

نویسندگان: مسعود صفایی مقد، بهاالدین رحمانی، محمدجعفر پاک سرشت، سید منصور مرعشی

مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت

سال 6 ، شماره 1، بهار و تابستان 1395.

تعداد صفحه: 23

هدف اصلی این پژوهش، بررسی مبانی و اصول اخلاق اسلامی در ارتباط معلم با دانش آموزان میباشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی بهره گرفته شد. بر پایه نتایج به دست آمده، نخست هشت اصل اخلاقی مربوط به ارتباط معلم با دانش آموزان از متون دینی و تربیتی اسلام استنتاج شدند.  بر این اساس، هر معلمی در حرفه و محیط کار خود باید به این اصول پایبند باشد و در ارتباط با دانش آموزان رفتارهای اخلاقی زیر را از خود نشان دهد:

۰ نظر ۱۹ دی ۹۵ ، ۰۷:۰۰

فراتحلیل اثربخشی مداخلات آموزشی بر خلاقیت دانش آموزان

نویسندگان: الهه عنایتی، احمد عابدی

فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

دوره ششم، شماره 1، تابستان 1395

تعداد صفحه: 18

فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از  پژوهشهای مختلف که روی نمونه های متعددی اجرا شده اند، دیدگاه جامع تری از اثر متغیرهای مختلف به دست می دهد. در واقع با در کنار هم قرار دادن نتایج حاصل از انجام یک پژوهش روی نمونه ای از یک جامعه، افراد مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. چنین  یافته هایی در جوامعی چون جامعه ما که گوناگونی بیشتری دارد، مهم تر است چرا که این گوناگونی، تفاوت های بیشتری را به همراه دارد. به ناچار باید اطلاعات متعددی را از نمونه های مختلف این جامعه در دست داشت تا با یکپارچه کردن این اطلاعات، شباهتها را به دست آورد و با تفاوتها به طرز مناسبی برخورد کرد. پژوهش حاضر برآن است تا با استفاده الگوی پژوهشی فراتحلیل، مقایسه، میزان اثرگذاری مداخلات آموزشی را بر خلاقیت دانش آموزان مورد بررسی قرار دهد.یافته های حاصل از این فراتحلیل نشان داد که مداخلات آموزشی بر خلاقیت دانش آموزان اثر نسبتاً بالایی دارد.

۰ نظر ۱۲ دی ۹۵ ، ۰۸:۰۰

تأملی بر جهاد و موقعیتهای تربیتی آن از منظر قرآن

نویسندگان: طاهره رجبی، رضاعلی نوروزی

دو فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و پژوهش های تربیتی

سال هفتم، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

تعداد صفحه: 19

تربیت انسان فرایند پیچیدهای است. برای به نتیجه رسیدن این فرایند، روشهای متفاوت تربیتی وجود دارد که این روشها ممکن است در درازمدت، به نتیج ی مطلوب برسد و ممکن است نتیجه ای ندهد. اما دستورالعملهای تربیتی را میتوان به سهولت در شرایط خاصی در معرض تماشای انسان قرار داد تا خود به صورت ملموس درگیر شود و باید و نبایدها را تشخیص دهد هدف از این تحقیق تبیین موقعیتهای تربیتی نهفته در جهاد و چگونگی استفاده از آن است. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی است و با استفاده از روش «تحلیلی استنباطی» انجام گرفته است. بر اساس شیوه مبارزه در جهاد، چهار موقعیت «هجوم، دفاع، هجرت و تقیه» وجود دارد. در موقعیت دفاع، انسان در شرایط از پیش تعیین شده قرار میگیرد؛ در هجوم، موقعیت ساخته میشود. در هجرت، باید میدان را ترک کرد. و در تقیه، باید در میدان ماند و سکوت آگاهانه اختیار کرد. هر یک از این موقعیتها، زمینة تقویت ویژگیهای گوناگونی در انسان میشود و در مجموع، انسان جهادی و مبارز تربیت میشود که متناسب با ابعاد فردی و جمعی جهاد، شاخصه های اخلاقی و اجتماعی توحید و توکل، سختی پذیری، صبر و استقامت، مهر و قهر، اطاعت پذیری، ظلم ستیزی و وظیفه شناسی را کسب خواهد کرد.

۰ نظر ۰۵ دی ۹۵ ، ۰۸:۰۰