با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

«با دانشجو فراتر از درس کار کنید. با او ارتباط برقرار کنید؛ او را وادار به کار کنید و زمینه‌های تحقیقی را با او در میان بگذارید. مذاکره علمی بین استاد و دانشجو مطلب بسیار مهمّی است.» مقام معظم رهبری۱۳۸۱/۰۸/۲۲


قراری است بین اساتید و دانشجویان.
اینجا،محلی برای تفکر،تحقیق وتبادل نظرآزاد.
از ابتدای فلسفه تا اوج تربیت.
قرار ما اینجاست...

آخرین مطالب
آخرین نظرات
  • ۳۰ آبان ۹۶، ۰۸:۰۴ - پوریا قلعه
    ممنون

۱ مطلب با موضوع «فلسفه اسلامی» ثبت شده است

به بهانه سالروز بزرگداشت ملاصدرا


1- تا انسان در فلسفه اسلامی اهل نظر نشده است، نباید سراغ فلسفه غرب برود که او را به شکاکیت می کشاند و بسیاری از کسانی که با فلسفه غرب شروع می کنند دیگر حاضر نیستند به فلسفه اسلامی دل بدهند و با آن کنار بیایند .

2- برخورد مدگونه با فلسفه ما را به جایی راهبر نمی‌شود. شنیده‌ام که در ایران مد می‌شود که همه از «ویتگنشتاین» یا «پوپر» صحبت می‌کنند و از کس دیگری صحبت نمی‌شود و بعد سراغ افراد دیگر می‌روند. اینها ما را به جایی نمی‌رساند. باید سعی کنیم ریشه نسل بعدی را در زمین فلسفه اسلامی بکاریم.

3- ما وقتی به فلسفههای غرب نگاه می کنیم، میبینیم مسائلی مثل حکومت، اقتصاد، شأن مردم، شأن انسان، طبق نظرات آنها، حل می شود. اینها مسائل بنیادی شاخههای اصلی زندگی و جامعه است؛ اینها باید در فلسفه پاسخ پیدا کند.نمی شود بگوئیم فلسفه ذهنیات محض است و به مسائل زندگی و جامعه ارتباطی ندارد؛ این معنی ندارد. به نظر من بخش عمدهای از جاذبهی فلسفهی غرب، مربوط به این است.

4- بدون درک و فهم آرای ابن سینا نمی توان الهیات قرون وسطی را فهمید.

             و...

۵ نظر ۰۲ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۵۰