با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

جمعی از دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

با فلسفه تا تربیت

«با دانشجو فراتر از درس کار کنید. با او ارتباط برقرار کنید؛ او را وادار به کار کنید و زمینه‌های تحقیقی را با او در میان بگذارید. مذاکره علمی بین استاد و دانشجو مطلب بسیار مهمّی است.» مقام معظم رهبری۱۳۸۱/۰۸/۲۲


قراری است بین اساتید و دانشجویان.
اینجا،محلی برای تفکر،تحقیق وتبادل نظرآزاد.
از ابتدای فلسفه تا اوج تربیت.
قرار ما اینجاست...

آخرین نظرات
  • ۳۰ آبان ۹۶، ۰۸:۰۴ - پوریا قلعه
    ممنون

گزارش جلسات گروه

چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۴۴ ق.ظ

بیست و پنجمین جلسه گروه در سال 95

با سلام و عرض خیر مقدم به دوستان جدید

تاریخ و زمان جلسه: ساعت 8 تا 9 و 40 دقیقه روز سه شنبه 27/ 07/ 1395،

مکان جلسه: گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

موضوعات مورد بحث: نکته تربیتی(سکوت و یقین)، ادامه تبیین اندیشه کانت و ارائه بحث روش تحقیق در حوزه روش شناسی مطالعات علوم انسانی و...

نکته تربیتی:

در ادامه بررسی مؤلفه های تفکر به واکاوی تأثیر سکوت و یقین پرداخته شد. سکوت یکی از مؤلفه هاییست که در اکثر موارد نشان دهنده بالا رفتن میزان تفکر و نتیجتاً انجام کار مفید است. کسی که سکوت میکنند، بیشتر تأمل میکند و نتیجتاً بیشتر کار انجام میدهد و از ادعایی که عاری از عمل است، مبرا میشود. گفتنی است سکوت در جلسات قبلی نیز مورد واکاوی تفصیلی قرار گرفت. اما یقین که معمولاً با معرفت و علم همراه است و با عمل تو ام با سکوت همراه میگردد. یقین مرتبه ای بالاتر از ایمان دارد. لیکن باید راه رسیدن به آن را یافت. یقین یعنی تسلیم حقیقی بودن، که از راههای رسیدن به یقین، عبادت است."وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ"(99حجر) و این عبادت، در اصل به معنای عبادت و ذکر ظاهری تنها نیست بلکه یعنی هر کار که میکنیم، مبنایمان خدا باشد نه خودمان و تنها او را در تمام زندگیمان ببینیم. در جلسات قبل، به تبیین نسبت خود با خود و خود با دیگران پرداختیم. اینجا نسبت ما با حق مطرح است و مراحل قبلی در این مرحله، حجاب محسوب میشوند. بیشترین ضعف ما در ایجاد و درک نسبت ما با خداست که سخت ترین قسمت کار نیز هست. افراد باید از فضاهای غیر یقینی خارج شده تا با تأمل کار درست را پیدا کنند و خالص شوند. هر چه کارها با یقین و خلوص انجام شود، ماندگارتر میشود. و این میشود که قیام عاشوراً ماندگار میشود اما قیام توابین، زید و حتی مختار به چنان مرتبه ای نمیرسند. شهید آوینی نیز در این راستا گفته است: "کارتان را برای خدا نکنید، برای خدا کار کنید. تفاوتش فقط همین قدر است که ممکن است حسین در کربلا باشد و من در حال کسب علم برای رضای خدا…!"

کانت:

با محوریت کتاب "فلسفه کانت بیداری از خواب دگماتیسم" نقیب زاده. (ادامه گزارش کتاب: تا صفحه 300) گفتیم که در بحث منطق فرارونده آنالیتیک به تحلیل مسائل برمیگردد و شیوه دیالکتیک روشی است که از مدتها قبل از کانت برای مصون نگهداشتن اندیشه از خطا استفاده میشده است. در بحث روش شناسی کانت ابتدا با تشبیه دانش انسانی به ساختمان مواجهیم که دارای اجزای مختلف است. مراد کانت از نظریه فرارونده روش: تعیین شرایط صوری یک سیستم کامل خرد ناب است. و در تبیین آن باید به دیسپلین، کانن، معماری و تاریخ خرد ناب پرداخت. دیسیپلین به قواعدی می پردازد که اندیشه را از خطا بازمیدارد و مانند قواعد حاکم بر ریاضیات است که سبب آزمون درستی و نادرستی آن میشود. کانن: فهرستی است از اصلهای آزاد از تجربه و بدیهی برای کاربرد دقیق توانایی شناسایی. معماری: به امر شناسایی و بدست دادن طرح در خرد ناب و فن ساختن یک سیستم میپردازد. و تاریخ نیز در این بحث به تبیین و بررسی تاریخ شکل گیری و وسعت یابی خرد ناب توجه دارد. نکته دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت این بود که کانت بر خلاف قضاوت بعضی در مقالات و پژوهشهایشان، به اصول آزاد از تجربه و جایگاه مهم آنها توجه دارد و نه تنها با لاک، هیوم، بیکن و... تجربه گرا متفاوت است بلکه در بسیاری از نکات اصلی شکل دهنده اندیشه اش، با لایب نیتس، اسپینوزا و سایر همفکرانشان نیز متفاوت میگردد و بعنوان مثال، آن نگاه محوری به ریاضیات را که ایشان داشته اند را ندارد.

روش تحقیق:

مقاله روش شناسی مطالعات دلالت پژوهی در علوم اجتماعی و علوم انسانی حسین دانایی فرد. توضیح اینکه این مقاله بصورت مختصر مورد بررسی و نقد قرار گرفت اما در این جا به صورت تفصیلی برای مطالعه کلی دوستان توصیح داده میشود.

برای هر تحقیق به فراخور نوع آن، از روش خاص و مناسب با آن استفاده میشود. آزمایشی، همبستگی، قوم نگاری، پدیدارشناسی و... که هریک مخصوص نوع خاصی از پژوهش است. این مسأله که در حوزه پژوهشی که انتخاب کرده ایم، چه روشهایی را میتوانیم استفاده کنیم را نویسنده مقاله"مطالعات دلالت پژوهی" میخواند. و بررسی روش کار در آنها را روش دلالت پژوهی نام مینهد. هدف این مقاله پرداختن به مطالعات دلالت پژوهی، اهمیت و ضروریت آنها و معرفی روش شناسی دلالت پژوهی و نحوه اجرا و ارزشیابی آنهاست. در این مقاله، پژوهش گامهایی برای جمع آوری و تحلیل داده ها در یک موضوع خاص و بالا بردن درک است. در نگاهی دقیقتر نویسنده مقاله: دلالت پژوهی را معطوف به پژوهشهای مختلف میان رشته ای میکند و روش کار در آنها را روش شناسی دلالت پژوهی معرفی مینماید. بسیاری از نظریاتی که در زمینه هایی چون: فلسفه، قرآن، سیاست، روان شناسی، جامعه شناسی و... بیان میشود، در علوم دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. سؤال: اگر بگویند که فلسفه اسلامی چه دلالتهایی برای مدیریت دولتی دارد؛ از چه روشی برای پاسخگویی به آن بهره میگیریم؟ برای پاسخ گویی به این سؤال دو نوع استقراض مطرح میگردد:  افقی(محقق یک رشته، از مفاهیمی که برای مطالعه پدیده ها در دیگر بسترها شکل داده شده، استفاده میکند. مثال: استفاده مدیریت سازمانی از مفهوم نهضتهای اجتماعی در جامعه شناسی.) استقراض عمودی: (از مفاهیمی که در سطوح مختلف تحلیل شکل داده شده اند، استفاده میکنند. مثلاً نحله های پژوهشی سازمانی که بر روان شناسی استوارند.) هر دو گونه استقراض یاد شده سبب تقویت رشته های همعرض و یا غیرهمعرض و اصیل یا فرعی میشوند. یکی از وجوه متفاوت اهمیت "دلالت پژوهی" که بحث آن در کارهای میان رشته ای مطرح میشود، علاوه بر مطالبی که در این گونه پژوهشها بیان شده است، بعنوان نمونه: مبنا قرار گرفتن فلان نظریه فلسفی در اختراع فلان وسیله است.(نگرشهای پیشینی کانت پیش زمینه اختراع لنز دوربین)

چگونگی دلالت پژوهی: 1- یک رشته مأخذ الهام رشته دیگر میشود(فلسفه و نظریات مدیریت سازمانی) 2- یک رشته مضاف، از رشته ای دیگر الهام میگیرد و دلالتهایی از آن احصا میکند.(رئالیسم انتقادی در اقتصاد) 3- ایده های یک دانشمند مأخذ الهام و یا دلالت برای یک حوزه مطالعاتی یا عناصر آن رشته قرار میگیرد.(دلالتهای سیاسی اندیشه سنایی) 4- یک چارچوب، مأخذ الهام دلالت پژوهی قرار میگیرد. 5- یک نظریه مأخذ الهام دلالت پژوهی قرار میگیرد. 6- یک مدل خاص مأخذ الهام قرار میگیرد و... .

انواع طرحهای پژوهشی دلالت پژوهی: 1- نظامنمد: ابتدا چارچوب مفهومی که بدنبال دلالتهایی از رشته ای هست و در منابع علمی آمده، به تفصیل طراحی میکنند و سپس در مآخذ استغراض دلالتها بدنبال یافتن دلالتهایی برای تک تک عناصر تشکیل دهنده آن چارچوب مفهومی میگردند. 2-برایشی: یک سؤال کلی مطرح میکنند تا مشخص شود که مآخذ دلالت پژوهی چه دلالتهایی برای عرصه کلی وی دارند.

مراحل روش شناسی پژوهشهای دلالت پژوهی: 1- تعیین مناسب بودن روشهای دلالت پژوهی؛ 2- تعیین مآخذ احضای دلالتها برای پرداختن به مسأله پژوهش؛ 3- تعیین فرایندهایی برای واکاوی ابژه های منتخب؛ 4- تعیین چارچوب مفهومی موضوع دلالت پژوهی؛ 5- نمونه گیری نظری دلالت پژوهی؛ 6- احصای سهم یاریهای ابژه دلالت پژوهی؛ 7- اعتبارسنجی سهم یاری های ابژه دلالت پژوهی؛ 8- متناسب سازی سهم یاریها یا چارچوب مفهومی موضوع دلالت پژوهی؛ 9- احصای دلالتهای مورد نظر؛ 10- اعتبارسنجی دلالتهای احصایی و 11- تدوین و ارائه گزارش پژوهش. نویسنده پس از تبیین این مراحل در روش شناسی دلالت پژوهی، به رَوایی این نوع پژوهشها میپردازد که از نکات مورد توجه در بالا بردن روایی پژوهش، استناد به خبرگان یک فن و منابع مستند در آن زمینه است. گفتنی است: برای دریافت مقاله ای که خلاصه ای از آن تبیین شد، میتوانید اینجا را کلیک کنید.

سپاس از حضور دکتر نوروزی و سایر حاضران

۹۵/۰۷/۲۸

نظرات  (۱)

حاضرین خانمها کمالی، کیانی و داوری

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی